Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Na rasporedu 24 tačke dnevnog reda

vijece01062013 1U Velikoj sali Općine Visoko danas se održava deveta sjednica Općinskog vijeća Visoko na kojoj će se razmatrati 24 tačke dnevnog reda. Sjednici zbog najavljenog odsustva ne prisustvuje Nermin Sudžuka, a prije samog početka sjednice upriličeno je i svečano polaganje zakletve novog vijećnika Zlatka Handžića, koji će u vijeću zamijeniti Mirzu Ganića. Do prve pauze, odnosno do 15:00 sati obrađeno je svega šest tačaka dnevnog reda, tako da će ovo sigurno biti maratonska sjednica.

1.Izvodi iz zapisnika sa 7. i 8. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Izvod iz zapisnika sa prethodne dvije sjednice je jednoglasno usvojen

2.Vijećnička pitanja i inicijative

Nakon što su obrađena pitanja i inicijative sa prošle sjednice, sa kojima je većina vijećnika bila zadovoljna, postavljena su i nova pitanja i inicijative.

-Zijada Smailagić (SDA) postavila je pitanje vezano za most u Dobrinju.

-Mirnes Fatić (BPS) Pitanje zašto je uklonjena fontana ispred džamije na Kraljevcu, kao i pitanje sredstava u iznosu od 320.000 KM koja su namijenjena za izgradnju puta Visoko – Sarajevo preko Kralupa.

Halim Dervišević (BPS) Pitanje vezano za novu ulicu u Lukama, a odnosi se na fazu do koje se došlo sa realizacijom ovog projekta, dok je drugo pitanje bilo vezano za sredstva za lokalitet Mile. Vijećnik Dervišević je podnio i inicijativu za izmiještanje kladionica na zakonsku udaljenost od škola.

-Elvir Špiodić (Nezavisni klub) Inicijativa koja je odmah i usvojena, a odnosi se na hitno odobravanje sredstava pomoći za Kantonalnu bolnicu u Bihaću, a nadležne službe će već naredne sedmice pokušati osigurati pomoć Općine Visoko za bolnicu.

-Izet Smajević (SBiH) Dva postavljena pitanja, prvo se odnosilo na posao pripreme Statuta Općine Visoko, odnosno u kojoj fazi se nalazi, dok je drugo pitanje bilo vezano za do sada postavljena vijećnička pitanja i inicijative na koje nikada nije odgovoreno.

-Muhamed Husić (SDP) Pitanje radova na obnovi rukometnog igrališta na stadionu Luke, a Husić je postavio i pitanje zašto Općina ne povlači sredstva od Fonda za zaštitu okoliša. Podnio je i inicijativu za izgradnju šetališta uz obalu rijeke Bosne od Gimnazije do mosta u Podvanju.

-Dejan Šćepanović (SDP) Da li je izvršeno rangiranje pristiglih projekata po Javnom pozivu za kulturu i sport i ako jeste da se kaže ko je dobio sredstva? Kada će načelnica odgovoriti na peticiju Neformalne grupe građane koja se odnosi na ukidanje subvencija za prijevoz učenika.  

-Nevzeta Begić (SBB) Pitanje smeća i šiblja oko Robne kuće Vema, kao i pitanje zgrade u ulici Branilaca čija je izgradnja obustavljena.

3. Prijedlozi odluka o dodjeli priznanja općine Visoko za 2013. godinu

IZVJESTILAC: Mirza Omanović, predsjednik Komisije za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

Nakon kratkog obrazloženja ove tačke dnevnog reda, kao i predloženih kandidata, pristupilo se glasanju o ponuđenim prijedlozima, a jednoglasno su usvojeni svi prijedlozi, dok će dodjela biti upriličena na svečanoj sjednici OV 29.augusta, kada se obilježava Dan općine Visoko.

4. Prijedlog smjernica reforme javnog sektora općine Visoko

IZVJESTILAC: Općinska načelnica

O prijedlogu smjernica reforme javnog sektora općine Visoko raspravljalo se i najduže u dosadašnjem dijelu sjednice, a učestvovali su gotovo svi vijećnici. Dok je za neke reforma, odnosno prijedlog smjernica jedino rješenje za razvoj Visokog, bilo je i vijećnika koji smatraju da se radi o „spisku nerealnih želja“, dok su neki bili i mnogo oštriji, pa smjernice nazvali prevarom.

Nakon burne rasprave pristupilo se i glasanju, a rezultati glasanja su sljedeći: ZA 14, 9 PROTIV I 1 UZDRŽAN. Nakon glasanja klub vijećnika je izrazio sumnju u rezultate glasanja, pa se pristupilo pojedinačnom glasanju. Nakon pojedinačnog glasanja vijećnik Elvir Špiodić je promijenio svoju odluku, pa glasao ZA, tako da je na kraju prijedlog usvojen sa 15 glasova ZA i 9 PROTIV.

5. Prijedlog odluke o izmjeni namjene i sadržaja dijela prostora Regulacionog plana „Prijeko” Visoko

Usvojene predložene odluke sa 14 glasova ZA i 10 UZDRŽANIH.

6. Prijedlog odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Na ovu tačku Minela Ahmić je podnijela amandman na dvije tačke Prijedloga, a nakon rasprave se prvo glasalo o usvajanju amandmana, nakon glasanja sa 14 PROTIV I 10 ZA, amandman  nije usvojen. Nakon toga se glasalo i za još jedan amandman, tačku 15 iz ponuđenog prijedloga, a nakon glasanja istim brojem glasova amandman je odbijen. Nakon odbijanja amandmana pristupilo se i glasanju o ovoj tački dnevnog reda, a Odluka je usvojena sa 14 glasova ZA, 4 PROTIV I 8 UZDRŽANIH.