Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pitanje potrošačkih mjerila za obračun potrošnje vode u objektima kolektivnog stanovanja

mirela matesa1Općinski vijećnik Mirela Mateša Bukva je uputla vijećničku inicijativu koja glasi: «S obzirom na pitanje postavljeno na 5. sjednici Općinskog vijeća, upućeno Javnom komunalnom preduzeću Visočica i nadležnoj općinskoj službi, a odnosilo se na nepostojanje individualnih potrošačkih mjerila u objektima kolektivnog stanovanja, te vezano za dostavljeni odgovor pomenutog preduzeća broj 604 od 09.04.2013. godine, u kojem je na detaljan način objašnjen način obračuna potrošnje vode u pomenutim objektima, kao i način odnosno, mogućnost ugradnje pojedinačnih mjerila i finansiranje istog, ovim putem upućujem inicijativu prema Javnom komunalnom preduzeću Visočica d.o.o. Visoko, da uz prve sljedeće račune za potrošnju vode za objekte kolektivnog stanovanja u kojima nema pojedinačnih potrošačkih mjerila, dostavi i odgovor koji je dostavljen Općinskom vijeću, a sve sa ciljem da građani odnosno kućni savjeti budu što je moguće upoznatiji sa načinima rješavanja problema sa kojima se susreću.

Na upućenu vijećničku inicijativu dajemo sljedeće izjašnjenje:

Općinska služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne,geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline podržava podnešenu inicijativu i dostavlja izjašnjenje JKP «Visočica» Visoko, po istoj.

Općinska služba za prostorno uređenje,

imovinsko-pravne,geodetske, stambeno-komunalne 

poslove  i zaštitu okoline