Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta

izetsmajevicOpćinski vijećnik Smajević Izet (SBiH) je pokrenuo inicijativu da OV Visoko zaduži JKP «Visočica» d.o.o. Visoko, da u saradnji sa nadležnim službama Općine Visoko, angažira komepententu konsultantsku kuću, sa zadatkom da izradi studiju izvodivosti za projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta za komunalni i relevantan industrijski otpad, sa postrojenjem za sortiranje i pakovanje izdvojene sekundarne sirovine za prodaju (transfer stanica). Sastavni dio studije treba biti idejni projekt tehničkog rješenja i smještaja postrojenja, te ocjena ispravnosti ulaganja u više varijanti, zavisno od mogućih izvora finansiranja i cijene sredstava.

Rok za izradu studije, uključivo i reviziju: 4 mjeseca od donošenja odluke OV.

Na pokrenutu inicijativu dajemo sljedeće izjašnjenje:

Plan prilagodjavanja upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada «Očazi» Visoko, urađen je od strane konsultantske kuće «Enova» d.o.o. Sarajevo. Plan je odobren od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma o čemu je izdato i Rješenje broj: UP-I 05/2-23-11-65/13. od 29.05.2013. godine. Plan je urađen u potpunosti sa zahtjevima odredbi Pravilnika o sadržaju plana prilagodjavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnosti koje poduzima nadležni organ, te da je plan prilagođavanja odgovorio propisanim zahtjevima u pogledu sanacije negativnog uticaja koje deponije imaju na zdravlje ljudi i okoliša i uspostavu reciklažnog dvorišta i/ili transfer stanice sa pratećim skladištima i prostorom za sortiranje otpada, što će biti obrađeno u građevinskim projektima.Trenutno je u toku javni poziv za odabir korisnika sredstava za projekte iz ove oblasti, od strane  Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Na osnovu izloženog inicijativa je već usvojena od strane službe i kontretne aktivnosti su već poduzete.

Općinska služba za prostorno uređenje,                                                                                        

imovinsko-pravne,geodetske, stambeno-komunalne poslove