Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pitanje korištenja riječi “Visoko” u nazivima firmi pravnih i fizičkih lica

faruk ihtijarevic1Na postavljeno vijećničko pitanje vijećnika Ihtijarević Faruka sa 5.sjednice Općinskog vijeća Visoko koje glasi: “Da li pravna i fizička lica koja obavljaju svoje djelatnosti na području općine Visoko, a u svom nazivu koriste riječ Visoko i izvedenicu ili kraticu za općinu Visoko, imaju potrebnu saglasnost Općinskog načelnika Visoko?”

 ova Služba dostavlja sljedeći odgovor:

Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost na području općine Visoko, a u svom nazivu /firmi/ koriste riječ Visoko i izvedenicu ili kraticu za općinu Visoko, nisu se putem ove Službe obraćali za davanje potrebne saglasnosti Općinskog načelnika Visoko.

S obzirom da je odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima utvrđeno da firme pravnih i fizičkih lica mogu sadržavati naziv kantona, grada i općine i njihove izvedenice i kratice samo na osnovu odobrenja kantonalnog ministarstva nadležnog za poslove uprave i pravosuđa, gradonačelnika ili općinskog načelnika na području na kojem društvo, obrt ili srodna djelatnost imaju sjedište, Služba za privredu, razvoj, budžet  i finansije će u narednom, periodu preduzeti aktivnosti i obavijestiti sva pravna i fizička lica, koja u svom nazivu-firmi koriste riječ Visoko/izvedenicu ili kraticu/ da su dužna zatražiti saglasnost Općinske načelnice Visoko. Služba je uputila zvaničan dopis nadležnim registrima privrednih društava i udruženja za pribavljanje potrebnih podataka.

POMOĆNICA NAČELNICE

Edina Ferizović