Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javni poziv za prijavu kandidata za općinske instruktore i popisivače za područje općine Visoko

opcina visokoNa osnovu člana 26. Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, br. 10/12 i 18/13), Popisna komisija općine Visoko objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za općinske instruktore i popisivače za područje općine Visoko

Ovim javnim pozivom Popisna komisija općine Visoko poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave za obavljanje poslova općinskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine na području općine Visoko.

Zainteresirani kandidati za općinske instruktore i popisivače su dužni da se osobno prijave u prostorijama Popisne komisije na adresi Općina Visoko, UL. A. Izetbegovića 12A.

Prijave za sudjelovanje u popisu će se zaprimati svakim radnim danom od 11. do 31. jula 2013., u vremenu od 10 do 15 sati u prostorijama Popisne komisije – mala sala Općine Visoko.

Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu općinskog instruktora ili popisivača.

OPĆINSKI INSTRUKTORI

Obaveze u popisu: obuka popisivača; obilazak terena pred Popis i provjera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu; organizacija i praćenje rada popisivača; pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca; drugi poslovi po nalogu Popisne komisije i državnog/entitetskog instruktora.

Uvjeti koje kandidat za općinskog instruktora treba da ispunjava:

-da je državljanin BIH;

-da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);

-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

-da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

-da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove općinskog instruktora;

-da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;

-da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada.

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu bit će objavljena najkasnije do 25. augusta 2013. godine u prostorijama Popisne komisije – oglasna ploča općine Visoko i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovine.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 30. augusta Popisnoj komisiji općine podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): lične karte; diplome; uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); index (za studente); dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

Kandidati izabrani za općinske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 06. do 10. septembra i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog test i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu općinskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.

POPISIVAČI

Zadaci popisivača u popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje ”od vrata do vrata” i drugi poslovi po nalogu općinskog instruktora i Popisne komisije. Popisivači moraju u dvije sedmice popisati sve jedinice Popisa (stanovnike, domaćinstva i stanove). Popisivanje na terenu traje od  01. do 15. oktobra 2013. godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do naveče, pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom periodu nema poslovnih/školskih obaveza, jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

Uvjeti koje kandidat popisivača treba da ispunjava:

-da je državljanin BIH;

-da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);

-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

-da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;

-da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove popisivača;

-da ima čitak rukopis

-da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao

-da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada.

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. augusta 2013. godine u prostorijama Popisne komisije – oglasna ploča Općine Visoko i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 28. augusta Popisnoj komisiji općine podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): lične karte; diplome; uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 16. do 20. septembra i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog test i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.

NAPOMENA: Svi kandidati koji zadovoljavaju navedene uvjete iz javnog poziva trebaju ponijeti ličnu kartu i hemijsku olovku radi popunjavanja Prijave o sudjelovanju u popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu tačni, kandidat neće ući u izbor za općinskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.

Kandidati koji budu obavljali poslove općinskog instruktora ostvaruju pravo na prosječnu naknadu u iznosu od 610,00 KM, a tačan iznos će zavisiti od broja popisivača i broja popunjenih popisnih obrazaca, što će detaljno biti regulisano Procedurama za plaćanje učesnika u Popisu.

Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na osnovu broja popisnih obrazaca i to: urbano područje: za P-1=1,75KM i P-2= 1,75KM i ruralno područje: za P-1=1,95 i P-2=1,95KM.

PREDSJEDNIK POPISNE KOMISIJE OPĆINE VISOKO

Zekija Omerbegović