Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Premijer Husejnagić u Puli

husejnagic pulaNa poziv Valtera Flege, župana Istarske županije, u Puli je, povodom ulaska Republike Hrvatske u EU, boravio premijer ZDK Munib Husejnagić.

Susret u Istri iskorišten je za razmjenu informacija sa domaćinima o iskorištavanju mogućnosti za konkurisanje na raspoložive razvojne fondove Evropske unije u čemu Istarska županija ima bogato iskustvo i izuzetne rezultate. Naime, sa 312 projekata i aplikacija na EU-fondove ova županija je tokom proteklih deset godina ostvarila 118 miliona eura različitih investicija.

Predstavnici Istarske županije su u povodu ulaska Republike Hrvatske u EU na obilježavanje ovog događaja važnog za susjede koliko i za Hrvatsku, pozvali predstavnike svih regija sa kojima sarađuje ovo područje. Među 14 regija posebno mjesto bilo je dato ZDK-u sa kojim Istarska županija službeno sarađuje od 2004. godine.

Premijer ZDK Munib Husejnagić je u posebnom razgovoru sa županom Valterom Flegom i njegovim saradnicima koji su organizovani u poseban tim zadužen isključivo za praćenje razvojnih projekata i ponuda koje se plasiraju iz evropskih fondova, dobio niz korisnih informacija koje su polazna osnova za utvrđivanje programa ZDK u oblasti pronalaženja investicijskih izvora u privredi, komunalnoj infrastrukturi i posebno u oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja.