Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Elmedin Jusić predsjednik USOV

bijeli stapTokom proteklog vikenda u Maloj sali Općine Visoko održana je redovna Izvještajno-izborna skupština Udruženja slijepih općine Visoko. Pored izvještaja o radu, finansijskog izvještaja i izvještaja NO stiče se utisak da ovo udruženje i pored teške ekonomsko-socijalne situacije ispunjava zacrtane planove i sprovodi aktivnosti u skladu sa  statutarnim odredbama.

Poslovanje USOV-a za 2012. godinu okončano je sa 10.909,08 KM prihoda, u što su uračunata i prenesena sredstva iz 2011. godine (3.854,71 KM) i rashodom od 9.039,08 KM što u konačnici daje rezultat pozitivnog poslovanja i višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 1.870,00 KM.

Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i statutarne izmjene kojima se Statut USOV usklađuje sa Statutom viših nivoa organizacije, ali i prilagođava vremenu u kome živimo.

Novoizabrani delegati u Skupštini USOV su: Jusić Elmedin, Novokmet Esad, Softić Sead, Šahinović Senad, Juko Džemil, Alibegović Selejman, Suljić Ejub, Šunjić Pero i Dautovski Ajka.

Delegati u Skupštini ZDK-a su: Jusić Elmedin i Suljić Ejub.

Predsjedništvo USOV čine tri člana i to:

Jusić Elmedin- predsjednik

Novokmet Esad – dotpredsjednik i

Suljić Ejub – član

(Senad Goralija)