Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Saopćenje za javnost članova Savjeta MZ B. Mahala

saopcenje-bmahalaVisočki mediji prenijeli su informaciju iz Općine Visoko da je-“dana 18.06.2013. g. na osnovu dogovora od 14.06.2013. g. sačinjen Protokol o realizaciji projekta adaptacije alternativnog pravca Seoča-B. Mahala, koji je potpisan od strane predsjednika Savjeta MZ B. Mahala (koji je prije potpisivanja predočio i odluku Savjeta MZ B. Mahala), predsjednika Savjeta MZ Dobrinje, v.d. direktora Kantonalne direkcije za ceste i Općinske načelnice”.
Mi dolje potpisani članovi Savjeta MZ B. Mahala, radi istinitog i objektivnog informisanja javnosti želimo da istaknemo sljedeće.
Naime, u julu mjesecu 2008. godine održan je zbor građana tada podružnice B. Mahala, na kojem su građani donijeli odluku da se uradi projekt za kompletnu putnu infrastrukturu kroz naselje i to da se glavni putni pravci izgrade u širini od pet metara, a sporedni u širini od tri metra.
U martu 2013. godine održana je također zbor građana B. Mahale na kojem je jednoglasno podržana gore navedena odluka iz 2008. godine tj. građani su ponovo bili jedinstveni da se putna infrastruktura u B. Mahali radi po projektu koji je izrađen i da od istog nemo odstupanja.
Dalje, dana 14.06.213. godine održan je sastanak novoizabranog savjeta MZ B. Mahala, na kojem su članovi savjeta informisani o razgovorima koji su vođeni u zgradi Općine Visoko, te je savjet usvojio jednoglasan zaključak, da se radovi na dijelu puta u dužini od 400 metara urade isključivo po projektu koji posjedujemo, da se izvrši sanacija postojećih površina asfaltnog kolovoza na cijeloj dionici, te izvrše potrebni pripremni radovi proširenja puta preko nekategorisanog dijela puta Jehovaća-Seoča.
Suprotno od navedenog zaključak i odluka građana, danas se u B. Mahali izvode radovi u vrijednosti od 22.000 KM, radovi se izvode u dužini od 150 metara, širina puta je tri metra, umjesto planiranih pet metara po prvobitnom projektu, bez ivičnjaka, odvodnih šahtova i projektne dokumentacije.
Također, želimo da istaknemo, a što se vidi iz gore navedenog, da potpisani protokol i trenutni radovi koji se izvode nemaju saglasnosti Savjeta MZ B. Mahale, niti je ikada Savjet MZ zvanično upoznat sa sadržajem protokola koji se spominje.
Dakle, protokol o izvođenju radova je potpisan bez saglasnosti Savjeta MZ. U konkretnom slučaju se radi o samovolji pojedinaca, uz nažalost podršku aktualne izvršne vlasti.
Kao legitimni i legalni predstavnici građana MZ B. Mahala pokrenut ćemo pitanje odgovornosti potpisnika ovog dokumenta.
Podsjećanja radi, za sve one koji ne poštuju odluke i zaključke građana i do čijeg im mišljenja očito nije stalo, da je Savjet MZ kolektivni organa koji donosi odluke zajednički, a ne pojedinačno kao što je to slučaj u našoj MZ.

    1.EMIR MUSLIĆ
    2.BITIĆ ALMIR
    3.SELVEDIN MUSLIJA