Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Odluke Vlade ZDK sa 113. i 114. sjednice

vlada zdk 114Na sjednici Vlade ZDK kojom je predsjedavao novi premijer Zeničko-dobojskog kantona, Munib Husejnagić donesen je set odluka iz djelatnosti Ministarstva privrede koje se odnose na poticaje privrednicima s područja Kantona za subvencije kod troškova izgradnje proizvodnih objekata. Tako je privrednom drušvu DOKSO Visoko dodijeljeno 40.000 KM, tešanjskom Enker-u 24.000 KM, Koka-Promex“-u Visoko 32.000 KM, Farmi za tov pilića H&M Žepče 19.200 KM, a vareškom TIMPEX-u, Farmi AMK Zenica i obrtu Poljoprivredna djelatnost Tešanj po 12.000 KM u ove svrhe. Općini Kakanj za izgradnju druge faze poslovne zone Vrtlište odobreno je 31.151 KM.

Vlada je na sjednici usvojila Programe utroška namjenskih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2013. godini sačinjen od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od milion KM i Program utroška sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za rekonstrukciju i održavanje školskih objekata u iznosu od 900.000 KM. Iz resora ovog Ministarstva, jučer je data saglasnost na izbor prof. dr. sc. Dževada Zečića na dužnost rektora zeničkog Univerziteta, a data su i mišljenja po inicijativi skupštinskih poslanika za izmjene Zakona o osnovnoj i Zakona o srednjoj školi.

Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo sačinili su Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva na području Kantona u prošloj godini, a prema ovom izvještaju najveći je porast kardiovaskularnih i plućnih oboljenja. Zabrinjava podatak da 61 odsto akutnih respiratornih oboljenja otpada na djecu do 6 godina i osobe starije od 65 godina.

Na sjednici Vlada Kantona usvojila je i Informaciju o stanju u pravosuđu Kantona u 2012. godini u kojoj su detaljno prezentirani uvjeti u kojima rade općinski sudovi i tužilaštva te njihova učinkovitost u rješavanju predmeta.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja donesena je odluka da se odobri 344.270 KM u svrhu otkupa stanova za 15 ratnih vojnih invalida koji su dosad imali status korisnika, a odsad će biti vlasnici ovih stanova. Radi se o 13 dvosobnih stanova i dvije garsonjere koje koriste ratni vojni invalidi stepena invaliditeta od 20 do 70 procenata.

Na 113. sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona razmatrala je implementaciju Odluka Ustavnog suda BiH vezanih za sudske tužbe budžetskih korisnika po osnovu Kolektivnih ugovora. Predloženo je nekoliko rješenja, a ona su uglavnom vezana za predstojeće izmjene budžeta Kantona kada će se i definitivno utvrditi načini i dinamika isplate pravosnažnih sudskih presuda.

U Informaciji o ostvarenim javnim prilivima za period januar-maj 2013. godine koju je sačinilo Ministarstvo finansija, a Vlada usvojila na ovoj sjednici, stoji podatak da je ukupan priliv iznosio 91 milion KM za ovaj period, što je za šest odsto manje u odnosu na isti period prošle godine i 20 odsto manje u odnosu na ovogodišnji plan budžeta. U Informaciji je konstatovano da  budžetsko planiranje u ovoj godini karakteriše daljnji nastavak ekonomske krize, a time i otežano prikupljanje budžetskih prihoda i visok stepen neizvjesnosti u njihovom ostvarivanju.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice donesena je Odluka o osnivanju J.U. „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona kojim se djelatnost Penzionerskog doma proširuje i na medicinsku brigu, a ne samo zbrinjavanje starih lica.

Vlada je ovoj sjednici prihvatila i Informaciju o načinu provođenja Zakona o konsolidaciji rudnika uglja u FBiH koja obrađuje rudnike s područja Kantona te dinamiku otplate dugovanja prema penzionim i zdravstvenim fondovima. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojen je program utroška sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja u 2013. godini u iznosu od 60.000 KM koji će se utrošiti na cijepljenje domaćih životinja, pomoć u rješavanju problema pasa lutalica, naknade za ubijene životinje i druge namjene. Iz resora ovog Ministarstva usvojen je i prijedlog da se Općini Žepče za izgradnju pjeskolova u sklopu uređaja za prečišćavanje otpadnih voda dodijeli 30.000 KM iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je dala saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2013/2014 godini te saglasnost na imenovanje pojedinih direktora škola s područja Kantona.