Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Usvojen prijedlog o formiranju Popisne komisije općine Visoko

vijece26062013U Velikoj Sali Općine Visoko danas je održana 8. sjednica Općinskog vijeća Visoko na kojoj je razmatrana jedna tačka dnevnog reda. Sjednici Općinskog vijeća prisustvovala su 24 vijećnika, dok je odsutan bio vijećnik iz reda SDA, a zbog prelaska Mirze Ganića u Skupštinu ZDK, dok još uvijek nije ovjeren vijećnički mandat Zlatka Handžića koji će zamijeniti Ganića u vijeću. Kao što smo i naveli danas je razmatrana jedna tačka dnevnog reda:

Prijedlog odluke o formiranju Popisne komisije općine Visoko za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine.

IZVJESTILAC: Amra Babić, općinska načelnica

Nakon rasprave pristupilo se glasanju, a sa 24 glasa ZA, jednoglasno je usvojen prijedlog o formiranju Popisne komisije.

U sastav Komisije imenuju se:

1. Zekija Omerbegović, predsjednik

2. Fuad Kukić, član, zaposlenik Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline

3. Jasna Zubić, član

4. Siniša Subotić, član

5. Alen Jazić, član.

Popisna komisija općine Visoko obavlja sljedeće poslove:

– rukovodi pripremama, organizovanjem i provođenjem popisa na teritoriji općine,

– vrši izbor i imenovanje instruktora i popisivača za područje općine,

– obavještava stanovništvo o značaju popisa, načinu i vremenu njegovog provođenja, o pravima i dužnostima građana i načinu izvršavanja obaveza u popisu,

– brine o pravilnoj primjeni metodoloških i organizacionih uputstava,

– preuzima štampani popisni materijal i dijeli ga instruktorima koji ga dalje distribuiraju popisivačima,

– osigurava prostorije i uslove za provođenje obuke općinskih instruktora i popisivača,

– provodi nadzor nad radom instruktora i ostalih učesnika u popisu,

– izdaje propisana ovlaštenja za rad učesnicima u popisu,

– preduzima mjere koje garantuju kompletan obuhvat jedinica popisa,

– preuzima popisni materijal od instruktora, organizuje i kontroliše obuhvat i kvalitet popisnog materijala,

– osigurava skladištenje popisnog materijala uz ispunjenje propisanih sigurnosnih mjera i uslova određenih Zakonom o zaštiti ličnih podataka,

– organizuje prijevoz i pravovremeno dostavljanje popisnog materijala na mjesto unosa,

– priprema obračun troškova nastalih za pripremu i provođenje popisa u skladu sa instrukcijama,

– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i instrukcijama ovlaštenih osoba Federalnog zavoda za statistiku uz obavezno pridržavanje postupaka i definicija koji su dati u Metodologiji za pripremu, organizovanje i provođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine i Uputstvu za organizaciju i provođenje Popisa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.