Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Potpisan Memorandum o saradnji

trifunovic memorandumU Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, ministar Mirko Trifunović je potpisao Memorandum o saradnji na projektu “Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH 2013- 2015.” sa “Caritas”-om Švicarske, sjedište u Sarajevu. Ministarstvo će nastaviti realizaciju aktivnosti koja je u skladu sa obavezama unutar Revidiranog akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma Bosne i Hercegovine od 2015. Partner za implementaciju je Asocijacija za razvoj LEDA Zenica.

Memorandumom, čija je realizacija započela 15. maja, bit će obuhvaćene Osnovne škole: “Hasan Kikić” u Zenici, “Hamdija Kreševljaković” u Kaknju i “Prva osnovna škola” u Zavidovićima. Projekt je baziran na modelu organizacije dopunskih školskih sati uz dodatno osoblje u školama, nastavnike razredne nastave Roma, medijatora i socijalne radnike. Najranjivije porodice uključene djece dobit će socijalno-ekonomsku podršku.

-Cilj projekta je smanjivanje jaza između Roma i neroma u obrazovnoj sferi i mogućnosti pristupa kvalitetnom obrazovanju “jednake šanse za sve”. U Zeničko-dobojskom kantonu nisu slučajno izabrane navedene tri škole u Zenici, Kaknju i Zavidovićima. Kriterij za odabir bio je broj Roma koji nisu uključeni u obrazovni sistem, broj Roma koji su napustili školovanje, te tehničke, materijalne i kadrovske mogućnosti škola za ovaj projekt. Nadamo se da ćemo postići dobre rezultate, omogućiti da sa puno osjećaja prema romskoj populaciji, a posebno u radu sa romskim porodicama, omogućimo sistemski obrazovni period, a i ubrzani za odrasle osobe koje su preskočile obrazovanje, istakao je ministar Trifunović.

Zeničko-dobojski kanton je, dosada, mnogo uradio na ovom planu, a kroz dokumenta u visokom obrazovanju omogućio je romskoj populaciji bezuvjetno uvrštavanje u finansiranje visokog obrazovanja o trošku osnivača, sa prioritetima u stipendiranju i smještaju u studentske domove.

-Memorandum o saradnji će doprinijeti uključivanju većeg broja romske djece u osnovno obrazovanje i završavanje školovanja, boljem razumijevanju romske kulture i tradicije i poboljšanim sposobnostima nastavnika i njihovih pomoćnika da pruže nastavu u kojoj dijete ima centralnu ulogu, istakla je Elma Ćurulija, program menadžerica “Caritas”-a.

Projekt “Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH 2013-2015.” su podržale vlade Švicarske i Lihtenštajna s ciljem da se omogući pristup manjinama obrazovanju što predstavlja uvjet za poboljšanje životnog standarda.

Press služba ZDK