Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

8. sjednica Općinskog vijeća Visoko na rasporedu danas od 15:00 sati

vijece01062013 1Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glanik općine Visoko, broj 7/08 i 6/11), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko i z d a j e O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 8. sjednica Općinskog vijeća Visoko biti održana 26.6.2013. godine (srijeda) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 15 sati sa slijedećim D n e v n i m   r e d o m

 1.Prijedlog odluke o formiranju Popisne komisije općine Visoko za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine.

IZVJESTILAC: Amra Babić, općinska načelnica

Istovremeno se obavještava javnost da će biti održana i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

I– KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

Održat će sjednicu 26.6.2013. godine (srijeda) u 13,30 sati

II– KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Održat će sjednicu 26.6.2013. godine (srijeda) u 14 sati

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva, s.r.