Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sutra 7. sjednica Općinskog vijeća Visoko

ov visokoNa osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glanik općine Visoko, broj 7/08 i 6/11), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko izdaje obavijest.

Obavještava se javnost da će se 7. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 1.6.2013. godine (subota) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati. sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

2. Vijećnička pitanja i inicijative,

3. Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama općine Visoko,

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica načelnice i Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

4. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Visoko za period 2015-2021. godina,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

5. Nacrt odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

6. Nacrt odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Bunar Radinovići” općina Visoko,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Mjesnoj zajednici Vratnica za izgradnju spomen obilježja na parceli broj: 1349 KO Vratnica,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

10. Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude Skopljak Slađana i Vukičević Slađane za preuzimanje nekretnine označene kao k.č. 3494/1 KO Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

11. Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude Skopljak (Živka) Voje, kao nosioca privremenog prava korištenja zemljišta sa dijelom 1/1 na nekretnini označenoj kao k.č. 3494/3 KO Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

12. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove “Dom zdravlja” Visoko,

IZVJESTILAC: Fehim Memić, pomoćnik načelnice i predstavnik JU “Dom zdravlja” Visoko

13. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Visoko za 2012. godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

14. Informacija o stanju ekologije i zaštiti životne sredine i rješavanju problema pasa lutalica na području općine Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

15. Informacija o procesu privatizacije na području općine Visoko,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice i predstavnik Agencije za privatizaciju ZDK

16. Informacija o istraživanjima na lokalitetima „Visočkih piramida“ u 2012. godini.

IZVJESTILAC: Fehim Memić, pomoćnik načelnice i predstavnik Fondacije Arheološki park: «Bosanska piramida Sunca»

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

I– KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

Održaće sjednicu 28.5.2013. godine (utorak) u 12 sati

II– KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Održaće sjednicu 28.5.2013. godine (utorak) u 13 sati

III– KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA

Održaće sjednicu 28.5.2013. godine (utorak) u 15 sati

IV– KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Održaće sjednicu 29.5.2013. godine (srijeda) u 13 sati

V– KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

Održaće sjednicu 29.5.2013. godine (srijeda) u 15 sati