Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ni 500.000KM uloženih u zaobilaznicu nije riješilo problem saobraćaja u Hanovima

jasmin omanovicVeć dugi niz godina vlast pokušava riješiti problem bezbjednosti pješaka u Donjem Moštru, tačnije na lokaciji “Hanovi” sa posebnom naznakom na djecu koja pohađaju osnovnu školu i čija bezbjednost je ugrožena. Razni su razlozi zašto se još uvijek nije došlo do jedinstvenog i kvalitetnog rješenja po ovom pitanju iako su na pomenutoj saobraćajnoj dionici zabilježene i mnogobrojne saobraćajne nezgode. Vijećnik SBB-a Jasmin Omanović je ponovo aktuelizirao ovaj problem u formi vijećničkog pitanja.

 S obzirom da je izgradjena zaobilaznica Moštre, čija je vrijednost, kako reče bivši načelnik općine Visoko, iznosila preko 500.000,00 KM, a gradila se radi bezbjednosti pješaka, posebno učenika, u naselju Hanovi. Pitanje se nameće samo po sebi: «Kada će se postaviti saobraćajni znakovi, preusmjeriti teretni saobraćaj  i autobusi, preko ove zaobilaznice, što bi naravno iziskivalo postavljanje adekvatnog autobuskog stajališta na dijelu zaobilaznice, a samim tim i  zvanično realizovao postavljeni cilj ovog projekta u koji je utrošeno 500.000,00 KM, a to je izmještanje saobraćaja motornih vozila iz naselja Hanovi.»

 Na postavljeno vijećničko pitanje nadležna općinska služba je dala  sljedeći odgovor:

Problem saobraćaja na području Hanova postoji duži niz godina. Izgradnjom zaobilaznice stekli su se uslovi za postepeno rješavanje problema saobraćaja na širem području Hanova. Nadležna Općinska služba je već učinila niz koraka u tom pravcu. Prema Ministarstvu prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoline Zeničko- dobojskog kantona uputili smo prijedlog kategorizacije navedene zaobilaznice u regionalnu cestu. U predhodnom periodu već je postavljen dio saobraćajne signalizacije koja za cilj ima zabranu saobraćaja za vozila nosivosti preko 5 tona kroz Hanove, a u pravcu mosta preko autoputa. Svjesni smo da se navedena saobraćajna signalizacija ne poštuje od strane učesnika u saobraćaju, zbog čega je predviđen pojačan policijski nadzor na ovom području. Evidentno je da navedene izmjene zahtijevaju i promjenu saobraćajnih navika lokalnog stanovništva i Uprave lokalne škole, te se nadamo njihovoj podrški i razumijevanju tokom provedbe novih saobraćajnih rješenja.

Prema izrađenom Daljinaru i minimalnom vremenu vožnje za autobusne linije na području Federacije Bosne i Hercegovine (područje Zeničko- dobojskog kantona) predviđena je autobuska stanica Debeli Nišan i Bradve. Planirano je da se u koordinaciji sa zvaničnim prevoznicima na ovom području u budućem periodu pronađe odgovarajuće i zadovoljavajuće rješenje za potpuno izmještanje teretnog i autobuskog saobraćaja kroz Hanove, te da se uvažavajući sve Zakonske propise i regulative iznađu najpovoljnija rješenja za postavljanje autobuskih stajališta na novoj lokaciji.