Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Uređenje putne saobraćajnice Visoko – Gračanica nakon provođenja žalbenog postupka

dejan scepanovicU cilju što potpunijeg informisanja javnosti i sa namjerom da rad onih koje smo birali i koji se zovu vlast, kao i rad državnih službenika učinimo što transparentnijim uveli smo i rubriku pod nazivom “Tragom vijećničkih pitanja i inicijativa” koja uz rubriku “Vijećnički blog” daje mogućnost besplatnog političkog marketinga u vremenu koje se ne zove predizborna kampanja. Dok u rubrici “Vijećnički blog” svaki vijećnik autorski može da napiše šta god želi, u rubrici “Tragom vijećničkih pitanja i inicijativa” urednički izdvojimo smislenija pitanja i inicijative. Kao prvo vijećničko pitanje i odgovor pred narednu sjednicu OV Visoko izdvajamo pitanje vijećnika SDP-a Dejana Šćepanovića koji se zanimao za bezbjednost u saobraćaju na relaciji Visoko – Gračanica. Iako u odgovoru ništa konkretno nije rečeno zbog postojeće žalbe za izbor najboljeg ponušača, stanovnici Gračanice treba da znaju zbog čega se niko ne brine o uređenju rastinja na pomenutoj relaciji koje na određenim dijelovima ozbiljno ugrožava odvijanje saobraćaja.

Općinski vijećnik Šćepanović Dejan  je postavio  sljedeće vijećničko pitanje:» Na lokalnom putu  grad Visoko – Gračanica, odnosno samom ulazu u Uvoriće, iz pravca Visokog, rastinje pored puta ozbiljno ugrožava sigurnost učesnika saobraćaja, time što sužava prohodnost saobraćaja i otežava vidljivost na nepreglednoj krivini. Moje pitanje je – kada će se urediti rastinje pored puta, kako bi se olakšao protok saobraćaja i time ukinula potencijalna prijetnja za sigurnost učesnika saobraćaja»

Na postavljeno pitanje dobio je sljedeći odgovor:

U skladu sa Programom utroška sredstava za tekuće održavanje u 2013. godini,  Služba je  pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za interventno održavanje puteva. Na  pokrenuti postupak izjavljena je žalba, čije rješavanje, u Uredu za razmatranje žalbi je u toku. Po okončanju postupka i izbora najpovoljnijeg ponuđača pristupit će se uklanjanju rastinja.inicijativa scepanovic