Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Stanje u oblasti zbrinjavanja pasa lutalica

psi lutaliceI dok psi lutalice sve učestalije napadaju stanovnike Visokog i u trenutku kada se sprema i prva zvanična tužba građana prema nadlažnima po uzoru na tužbe u Zenici i Sarajevu, pred vijećnicima za narednu sjednicu OV Visoko naći će se jedan kraći materijal pod nazivom ” Stanje u oblasti zbrinjavanja pasa lutalica” koji upravo tretira pomenutu problematiku. U tom materijalu Općina izvještava vijećnike šta je uradila po tom pitanju od 2010. godine do danas. Objevljujemo kompletan izvještaj:

Općina Visoko je  u predhodnom periodu,  u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja, i planiranim sredstvima, provodila aktivnosti na zbrinjavanju pasa lutalica.

Tokom 2010. godine u saradnji sa Udruženjem za zaštitu  životinja «NOA», JKP «Gradska groblja» i «Veterinarska stanica» organizovala i realizovala akciju sterilizacije, kastracije, cjepljenja i obilježavanja pasa lutalica.

U 2011. godini , JP «Veterinarska stanica  Visoko» je realizovala projekat kastracije i sterilizacije pasa lutalica i oformila privremeni azil uz Veterinarsku stanicu «Bradve», koji je zbog prigovora gradjana ukinut.

Tokom 2011. godine u saradnji sa lovačkim društvom «Srndać»  sistematski je  provodjena akcija uklanjanja pasa lutalica u lovnim područjima. Trenutno su započete aktivnosti zbrinjavanja pasa lutalica u saradnji sa Prihvailištem «Prača». U prvoj  fazi su realizovane dvije akcije hvatanja pasa.

U realizaciju ovog projekta su uključeni : Prihvatilište «Prača», Veterinarska stanica «Visoko», Udruženje za zaštitu životinja «NOA»,  preduzeća koja se bave preradom mesa ( «Suša –  comerc» d.o.o. «Brovis» d.o.o., «Vimes» d.o.o.,»Vimar comerc» d.o.o.) i općina Visoko.

Projekat je koncipiran na zbrinjavanju pasa lutalica u prihvatilištu «Prača», usluge se plaćaju – kompeziraju mesnim otpadom. Veterinsrka stanica obavlja veterinarsko – zdravstvene usluge, a operativni poslovi (hvatanje, transport, i slično)  će biti povjerene Udruženju za zaštitu životinja «NOA».

Realizacija projekta je u završnoj fazi: Sačinjeni su ugovori i  protokol o medjusobnoj saradnji.