Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Budi frajer – Potpiši deklaraciju!

damar omladineBudi frajer klub u sklopu projekta „Budi pravi frajer“ je usvojio deklaraciju protiv nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama a koja glasi:

„Pravi frajer nije nasilnik. Bori se za sprječavanje svih vrsta nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama. Ne koristi se šakama niti uvredama. Razumije važnost nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama kao velikog problema koji se mora riješiti.

Pravi frajer se ne boji glasno iskazati stav. Uvijek i na svakom mjestu zalaže se za uvažavanje žena, djevojaka i djevojčica za rodnu ravnopravnost te nenasilnu komunikaciju.

Pravi frajer uzor je drugima. Ne zatvara oči pred fizičkim, verbalnim i seksualnim nasiljem. Njegovo ponašanje pozitivan je primjer muškarcima, mladićima i dječacima, nesvjesnima da je nasilje svaki oblik vrijeđanja, ugrožavanja i ponižavanja drugih bića.

Pravi frajer je tolerantan. On podjednako uvažava sve ljude bez obzira na njihovu različitost. Sposoban je savladati svoj temperament i ne srami se mirno iskazati osjećaje.

Pravi frajer poštuje žene, djevojke i djevojčice. Uvažava njihova mišljenja, stavove i slobodu. Zna da je ignoriranje nasilja koje čine drugi jednako opasno kao i nasilje samo.

Pravi pravi vjeruje u svaku tačku ove deklaracije. Potpis ga obavezuje da svojim ponašanjem uvijek i svugdje uvažava ljude te poštuje njihovu ravnopravnost i slobodu.“

Potpišite i Vi deklaraciju !