Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Formiran Inicijativni odbor za Visoko

demokratska frontaObavještavaju se svi budući članovi i simpatizeri Demokratske fronte Visoko da je ova politička stranka formirala inicijativni odbor za općinu Visoko. Članovi inicijativnog odbora su:

• Edin Ohran – predsjednik inicijativnog odbora (Buzić Mahala),

• Rusmir Bećar – član (Naselje Luke),

• Ishak Vehab – član (Buzići),

• Harun Bešlagić – član (Radinovići),

• Amina Rizvanović – član (Topuzovo polje),

• Amna Semić – član (Naselje Luke),

• Lejla Imamović – član (Novo Naselje),

• Lejla Efendira – član (Donja Mahala),

Postupak apliciranja za članstvo u Demokratskoj fronti BH otpočinje popunjavanjem aplikacije/formulara sa Vašim podacima i to u printanoj ili ili elektronskoj formi. Popunjenu printanu aplikaciju/formular trebate dostaviti poštom, faxom, lično ili e-mailom u sjedište Demokratske fronte BH (Adresa: Saliha Udžvarlića 10/III, 71000 Sarajevo, Fax: +38733711-620 i e-mail: clanstvo@demokratskafronta.ba) ili možete svoju aplikaciju predati koordinatoru Demokratske fronte BH sa područja Vašeg prebivališta.

Prijemom Vašeg zahtjeva za članstvo otpočinje proces koji vodi Komisija za članstvo Demokratske fronte BH koja je dužna dostaviti informaciju o prijemu u članstvo, u roku od 60 dana. Nakon što budete obaviješteni o prijemu u Stranku potrebno je da izvršite uplatu polugodišnje ili godišnje članarine u iznosu koji zavisi od Vašeg radno-pravnog statusa a čija je visina utvrđena odlukom Predsjedništva Demokratske fronte BH.

(izvod iz Odluke): Odluka o visini članarine:

Član 2.

Visina članarine za članove i članove-simpatizere, za godinu dana od dana uplate, iznosi:

1. Studenti, penzioneri, nezaposleni minimalno 12 KM (minimalno 1 KM mjesečno),

2. Zaposleni minimalno 36 KM (minimalno 3 KM mjesečno),

3. Dijaspora minimalno 60 EUR (minimalno 5 EUR mjesečno).

Član 3.

Članarina se plaća polugodišnje ili godišnje. Po dobijanju potvrde o plaćenoj članarini biti će Vam u što skorijem roku, dostavljena članska karta Demokratske fronte BH.

Način plaćanja:

Bosna i Hercegovina: Raiffeisen Bank, broj računa: 1610000106750063

Svrha plaćanja: ČLANARINA

Primalac: DEMOKRATSKA FRONTA BH

Adresa: Saliha Udžvarlića 10, Sarajevo

Inostranstvo:

RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA

ADDRESS: Zmaja od Bosne bb Sarajevo BiH

SWIFT CODE: RZBABA2S

IBAN CODE: BA391610000106750063

NAME: DEMOKRATSKA FRONTA BH

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju:

visoko@demokratskafronta.ba

https://www.facebook.com/DF.Visoko

Tel:033/711-600,711-601,711-400,711-401,Fax:033/711-620