Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Od predviđenih 6 miliona KM Visokom će pripasti 540.970KM – Gračanica opet izostavljena

stara cesmaIako su predizborna obećanja uveliko bila bazirana na priči o vodosnabdijevanju kompletne općine Visoko i angažmanu tima mladih ljudi koji će aplicirati na sve moguće strane kako bi Visoko dobilo što više sredstava sa viših nivoa vlasti, prema “Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2013.godinu” nadležnog ministarstva i Vlade ZDK možemo vidjeti da se nešto posebno i nisu pokazali kao sposobni, obrazovani i stručni za ono za što primaju platu ili se nalaze na nekom od Ugovora o djelu pri Općini Visoko. 

Programom utroška na raspolaganju je 6.000.000KM, više od polovine ukupnog visočkog budžeta Općine. To je novac koji je prema izvještaju nadležnog ministra Bojana Bošnjaka sasvim realan i koji će biti u potpunosti raspoloživ za utrošak. Finansiranje – sufinansiranje bilo je uslovljeno tehničkom dokumentacijom,  i izjavom da su na lokacijama riješeni imovinsko pravni odnosi. Realizacija projekata uslijedit će nakon provedenih javnih nabavki. Kod raspodjele sradstava dodatni kriteriji su bili broj stanovnika, visina budžeta, stepen razvijenosti infrastrukture i uspješnost realizovanja dosadašnjih projekata.

Interesantno je da među projektima koji su došli iz Visokog nema niti jednog projekta vezanog na MZ Gračanica, a svi dobijeni glasovi na lokalnim izborima u toj visočkoj mjesnoj zajednici bili su uslovljeni isključivo pričom o vodosnadbjevanju, jer u 21 vijeku stanovnici Gračanice još uvijek ne mogu normalno da izvršavaju sve higijenske potrebe, ali eto očito radilo se o još jednoj predizbornoj prevari.

Od raspoloživih 6.000.000KM koje će ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu raspodjeliti po gradovima ZDK, Visokom će pripasti 540.970KM, a da lisu to stvarni prioriteti na općini Visoko prosudite sami:

1. 100.000KM – Istražni radovi na izvorištu “Stijene” radi utvrđivanja mogućnosti obezbjeđenja dodatnih količina pitke vode za potrebe vodoopskrbe Vareša, Breze i Visokog. Hidrogeološki istražni radovi i istražno-eksploatacioni radovi.

2.  30.000KM – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolektora otpadnih voda na rijeci Fojnica do lokaliteta “Luka”

3. 100.000KM – Rekonstrukcija lokalnog vodovoda “Kučetine” sa povećanjem kapaciteta i proširenjem zone vodosnadbjevanja općine Visoko

4. 100.000KM – Rekonstrukcija lokalnog vodovoda u naselju Radinovići sa povećanjem kapaciteta i proširenjem zone vodosnadbjevanja.

5. 70.000KM – Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Ostrožac MZ Buci

Prenesene stavke iz prethodne godine:


6. 100.000KM – Izgradnja prstena u poslovnoj zoni Ozrakovići

7. 22.000KM – Dogradnja vodovoda Gornja Zimča

8. 338KM – Izgradnja vodozahvata na Podvinskom mostu, lokalitet Sastavci – nadzor

9. 18.632KM – Izrada projektne dokumentacije za gradski kolektor na potezu od Betonskog mosta do izlaza u Naselje Luke.

P.S Ukoliko ste nezadovoljni projektima sa općine Visoko koji će biti finansirani sa nivoa vlade ZDK i ukoliko imate jake političke veze i mogućnost lobiranja za mjesto u kojem živite nije sve izgubljeno, imate šansi da se nađete u 200.495,91KM sredstava koja se nalaze u rezervi. Pa sa srećom …