Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kontinuitet

fuad sisicČinjenica je da samo s kontinuitetom rada možemo računati na velike rezultate.(Velimir Zajec)

Kontinuitet nosi u svom značenju neprekidnost, slijed, nastavljanje, produžavanje bez prekida. Kontinuitet se može događati u pozitivnom području promjena, ali se može produžavati i u negativnom području inercije, samoobmane, optuživanja i jadikovanja.

Općina Visoko je u jednom periodu prije 1992. godine bila jedna od najrazvijenijih općina u Bosni i Hercegovini, i šire. Privreda je bila organizirana u 20 preduzeća od kojih su najveća “KTK”, “Vitex”, “Velepromet”, “Kovina”, “Vispak”, GP “Zvijezda”, “IGM”, “Asfaltgradnja” i druga u kojima se zapošljavalo preko 11.000 radnika. Od ukupnog broja zaposlenih 13.500, u privredi je bilo zaposleno 88%, u vanprivredi 7% i u individualnom sektoru 1,7%. Površina općine Visoko je 1991. godine iznosila 232 km2 a broj stanovnika 46160.

Po površini i broju stanovnika, općina Visoko je bila najbliža općini Tešanj. Površina općine Tešanj 1991. godine je iznosila 223 km2 i 48.480 stanovnika, ali broj uposlenih u Tešnju je 1991. godine bio gotovo duplo manji nego u Visokom. Zbog velikih kombinata i Josip Broz Tito je boravio u posjeti Visokom, a u Tešnju nije nikada.

Danas je općina Visoko ostala u istim granicama i sa približnim brojem stanovnika kao i 1991. godine, ali privredne aktivnosti i broj uposlenih još nisu dostigli cifru iz 1991. godine. Privreda nije uspješno preživjela ratna razaranja, tržišno repozoicioniranje i privatizaciju, a najveći broj radnika upošljava PREVENT, novo preduzeće u području tekstila. VISPAK je ponovo započeo brži rast, ali tek nakon što je ovu kompaniju kupila firma iz Tešnja, AS-Jelah. Ranije je ista firma – AS kupio i privatnu firmu KENT, koja se nakon 1995. godine razvila u Visokom. Od prije neki dan je i druga firma iz Tešnja, Koteks, počela sa proizvodnjom u Visokom gdje je uposlila 35 radnika.

Općina Tešanj je danas na 163 km2 (oduzeli su nam 27% površine) a sa približno istim brojem stanovnika kao i 1991. godine. Broj uposlenih na današnjem području općine Tešanj je odavno premašio broj uposlenih iz 1991. godine. Ključna privreda u Tešnju (automobilska indistrija) je uspješno preživjela ratna razaranja, tržišno repozoicioniranje i privatizaciju a u privrednim granama čija je tržišna pozicija potpuno destabilizovana, razvio se veliki broj novih privatnih kompanija, ali i razvile djelatnosti koje ranije nisu egzistirale. Poduzetnost, spremnost na promjenu, spremnost na preuzimanje rizika bili su karakteristika poslovnog svijeta ali i svih drugih, uključujući lokalnu upravu. Lokalna uprava nije išla „niz dlaku“ radi osobnih pozicija ni kada je formirana nova općina Usora na račun teritorija općine Tešanj, ni kada je trebalo intervenisati u privredu u vrijeme poslijeratne obnove, ni kada je trebalo krenuti u formiranje industrijskih zona u pravno neuređenom sistemu, ni kada je trebalo boriti se za lokalni pristup bez obzira na stranačke razlike.

Tokom posjete Općini Visokom u protekli petak, nakon što je Općinska načelnica g-đa Amra Babić kazala da je „vama u Tešnju lahko, stvari su poredane kako treba, a kod nas to tek treba uraditi“, Općinski načelnik g-din Suad Huskić je kazao: „Jeste, hvala Bogu, ali u Tešnju je ljestvica postavljena veoma visoko, i to je sada samo po sebi veoma zahtjevno.“ Upravo je to ono što je posljedica kontinuiteta, rada iz godine u godinu, ali stalno unaprijeđenje. Jedan mandat ništa ne znači, ma koliko i ma šta uradili, ako nemate kontinuitet. Ali kada svako pomakne ljestvicu makar 1 centimetar, to je uspjeh. Okolnosti nekada dopuste veće pomjeranje, nekada ne dopuste uopće, ali važno je nastaviti, slijediti ključne ciljeve, unaprijeđivati efikasnost i efektivnost javnih usluga uključujući stalno uvođenje kriterija pravednosti je dobar put. Općinski načelnici i drugi općinski funcioneri, oni kojima su mandati istekli i oni koji imaju mandat, trebali bi se radovati zajedno na tom putu a nikako međusobno osporavati. Osporavanje, ako već treba, onda može trajati onoliko koliko traje službena predizborna kampanja, i ni dana više od toga. Ako traje dalje, ono je na teret zajednice.

Općinski načelnik u Tešnju, g-din Suad Huskić nastavio je, zajedno sa administracijom i drugim sudionicima, predano raditi na podizanju ljestvice. Vjerujem da će i Visoko krenuti u kontinutet unapređenja odnosa i razvoja lokalne zajednice, jer aktuelno rukovodstvo sa Načelnicom Amrom Babić je spremno na promjene, spremno na posvećenost i žrtvu, spremno da sa poslovnim svijetom, javnim ustanovama i preduzećima, nevladinim sektorom kao i sa građanima vrati Visoko na mjesto koje mu po mnogo čemu i pripada. Visoko i treba da je visoko. 

Fuad Šišić

Raduša bb

7460 Tešanj