Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nema smjene direktora i Nadzornog odbora, pokušati prodati tehnološke cjeline Preventu ili Boxmarku, obustaviti postupke prodaje imovine od strane banaka …

eniz babicNakon posjete Federalnog ministra Erdala Trhulja Visokom i firmi KTK Visoko održano je obećanje dato radnicima i delegaciji koji su štrajkovali ispred zgrade Vlade u Sarajevu 24.04.2013.godine. Doneseni su određeni i konkretni zaključci sa današnjeg sastanka. Iako je ranije najavljeno ipak nije došlo do smjene predsjednice Nadzornog odbora i direktora firme, navodno o tome će se posebno raspravljati 20.05.2013.godine za kada je najavljena i nova posjeta ministra Trhulja Visokom. Kao prioritet u ovom trenutku je istaknuto da se treba spasiti imovina u Topuzovom polju poznatija kao “Krznara” koja je pod hipotekom IK Banke u vrijednosti cca.300.000KM kao i imovina u Goruši koja je pod hipotekom Razvojne banke u vrijednosti od 400.000KM, a stvarna vrijednost pomenute imovine je svakako puno veća. U pogledu ovih hipoteka i prodaje imovine donesen je zaključak da se traži obustava postupka.

Ministar Trhulj je obećao da će na narednoj sjednici Vlade Federacije tražiti 350.000KM u svrhu izmirivanja obaveza za penzionisanje 34 uposlenika.

Kao što je poznato od ranije Agencija za privatizaciju objavila je prodaju Tehničko-tehnološke cjeline za preradu kože i krzna u Topuzovom polju početna cijena je 28.681.627 KM. Među ostalim uvjetima od kupca se traži preuzimanje 150 radnika KTK-a Visoko u roku od 30 dana po zaključenju kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje tri godine od dana prijema, kao i nova finansijska ulaganja od 2.000.000 KM.

Kod Tehničko-tehnološke cjeline za proizvodnju obuće “Goruša” početna cijena je 4.256.277 KM. Od ostalih uvjeta prodaje traži se od kupca preuzimanje 150 radnika KTK-a Visoko d.d. u roku od 30 dana po zaključenju kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje tri godine od dana prijema, kao i nova finansijska ulaganja u visini od 400.000 KM u periodu od 12 mjeseci. Rok za podnošenje ponuda za oba pogona je 10. maj, a direktni pregovori s ponuđačima bit će održani 15. maja. Zaključak po ovom pitanju je da se sačekaju rezultati privatizacije.

Kao potencijalni kupci navode se kompanije Prevent i Boxmark. 

Jedan od zaključaka je i da se pokuša prodati imovina KTK u Ljubljani, a u razgovorima se nije bježalo ni od otvorenih prijedloga o stečaju kombinata.

U razgovoru sa Enizom Babićem predstavnikom Sindikata KTK Visoko saznali smo i dvije interesantne informacije koje su također bile dijelom razgovora predstavnika KTK Visoko i ministra Erdala Trhulja. Još za vrijeme protesta u Sarajevu ministar Trhulj je prisutnim radnicima saopštio da je povućena krivična prijava protiv bivšeg v.d direktora Asmira Hodžića za prodaju nekretnina u Kraljevu. Ideja o otvaranju muzeja kožarstva zamišljenog u dijelu KTK u Prijekom nije podržana od strane premijera Federacije Nermina Nikšića i resornog ministra na način da se ta imovina pokloni Općini Visoko za te svrhe, jedina moguća opcija za realizaciju vizija aktuelne vlasti jeste da Općina Visoko kupi dio imovine za koji smatraju da bi trebao biti muzej prema istim pravilima kao za sve ostale, a koja postavlja po zakonu Agencija za privatizaciju.