Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prodaja proizvodnog pogona obuće „Goruša“, te pogona za preradu kože i krzna u Topuzovom polju

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) objavila je javne pozive za prikupljanje ponuda za prodaju proizvodnog pogona obuće „Goruša“, te pogona za preradu kože i krzna u Topuzovom polju u vlasništvu „KTK Visoko“ d.d. Visoko.

Što se tiče prodaje Tehničko-tehnološke cjeline za preradu kože i krzna u Topuzovom polju početna cijena je 28.681.627 KM. Među ostalim uvjetima od kupca se traži preuzimanje 150 radnika KTK-a Visoko u roku od 30 dana po zaključenju kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje tri godine od dana prijema, kao i nova finansijska ulaganja od 2.000.000 KM.

Kod Tehničko-tehnološke cjeline za proizvodnju obuće “Goruša” početna cijena je 4.256.277 KM. Od ostalih uvjeta prodaje traži se od kupca preuzimanje 150 radnika KTK-a Visoko d.d. u roku od 30 dana po zaključenju kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje tri godine od dana prijema, kao i nova finansijska ulaganja u visini od 400.000 KM u periodu od 12 mjeseci.

Rok za podnošenje ponuda za oba pogona je 10. maj, a direktni pregovori s ponuđačima bit će održani 15. maja.