Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javno nadmetanje – licitacija ljetne bašte

U skladu sa Programom utvrđivanja lokacija za sezonsko zauzimanje javnih površina na području općine Visoko za 2013. godinu i visinu naknade za sezonsko korištenje javnih površina broj: 01/2-02-38/13  od 14.01.2013. godine, Općinska služba za prostnorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno- komunalne poslove i zaštitu okoline raspisuje

JAVNO NADMETANJE – LICITACIJU

ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE RADI POSTAVLJANJA

LJETNIH BAŠTA

I

1.  LJETNA BAŠTA «JAGODA» u Ulici Alije Izetbegovića

  1. POVRŠINA: 250 m²
  2. ROK ZA ZAUZIMANJE  JAVNE POVRŠINE 01.05. – 30.09.2013. godine
  3. POČETNA CIJENA:  m2: 10,50 KM/m2
  4. KRITERIJ ZA DODJELU : najviša ponuđena cijena po 1 m2

  1. OPREMANJE LJETNE BAŠTE

Postaviti adekvatne vrtne garniture za sjedenje sa pletenim foteljama u postojećoj nadstrešnici, a preostali otkriveni prostor natkriti suncobranima.

Čitav prostor ukrasiti saksijama sa cvijećem.

U izdvojenom dijelu do zgrade KTK postaviti šank.

Obezbjediti priključak električne energije, vode, odvodnju otpadne vode i odvoz smeća.

OSTALI UVJETI

Svi učesnici licitacije dužni su uz prijavu priložiti:

– Odobrenje za rad izdato od nadležne općinske službe za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

– Uvjerenje Poreske ispostave Visoko o izmirenim porezima i doprinosima

– Dokaz o plaćenim naknadama za postavljanje ljetnih bašti iz predhodne godine

II

  1. LJETNA BAŠTA u Ulici Alije Izetbegovića između kioska  «Oprese» i zgrade

Općinskog suda

  1. POVRŠINA: 115m²
  2. ROK ZA ZAUZIMANJE  JAVNE POVRŠINE 01.05. – 30.09.2013. godine
  3. POČETNA CIJENA:  m2:10,50 KM/m2
  4. KRITERIJ ZA DODJELU : najviša ponuđena cijena po 1 m2

6. OPREMANJE LJETNE BAŠTE

Adekvatne vrtne garniture za sjedenje sa pletenim foteljama, natkrivene suncobranima, oivičene saksijama sa cvijećem. U dijelu uz zid zgrade postaviti šank, sa obezbjeđenim priključkom vode, kanalizacije i električne energije.

Obezbjediti priključak električne energije, vode, odvodnju otpadne vode i odvoz smeća.

OSTALI UVJETI

Svi učesnici licitacije dužni su uz prijavu priložiti:

– Odobrenje za rad izdato od nadležne općinske službe za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

– Uvjerenje Poreske ispostave Visoko o izmirenim porezima i doprinosima

– Dokaz o plaćenim naknadama za postavljanje ljetnih bašti iz predhodne godine

III

Izabrani kandidati dužni su uplatiti naknadu za zauzimanje javne površine u skladu sa licitiranom cijenom u punom iznosu, kao i naknadu za troškove postupka u iznosu od 40,00 KM, ODMAH na račun Budžeta općine Visoko.

IV

Prijave u zatvorenim kovertama sa naznakom «PRIJAVA NA LICITACIJU ZA LJETNE BAŠTE »  dostaviti do 24.04.2013. godine do 12,00 sati na Protokol Općine Visoko.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Otvaranje prijava održaće se 26.04.2013.godine u maloj sali općine Visoko.

Pomoćnica načelnice

Nidžara Hadžiomerović

Visoko.gov.ba/Visoko.co.ba,

(Foto: Mensud Bečar)