Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 107. sjednice

altNa svojoj 107. sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Informaciju o ostvarenim prilivima za period januar-mart 2013. godine koji iznose ukupno 50,9 miliona KM. Kako je planom utvrđeno da je za normalno funkcioniranje Kantona potrebno mjesečno 22,8 miliona KM, to znači da u planiranim prilivima nedostaje 18 miliona u prva tri ovogodišnja mjeseca. Ova Informacija, u kojoj su obrazloženi finansijski tokovi u prva tri mjeseca, bit će upućena u skupštinsku proceduru. Zbog manje ubranih prihoda od indirektnih poreza, te ukupne finansijske situacije, Vlada je usvojila i  Odluku o obustavljanju izvršenja pojedinih rashoda i izdataka u budžetu Kantona za 2013. godinu na period od 45 dana koja će stupiti na sngu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama” Zeničko-dobojskog kantona. Bilo koje izuzeće od ovog moratorija morat će se odobriti posebnom odlukom Vlade. Na ovoj sjednici prihvaćen je  Izvještaj o utrošku sredstava Fonda za zašitu okoline za 2012. godinu kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša kao i Izvještaj o realizaciji projekta zbrinjavanja infektivnog otpada  iz zdravstvene djelatnosti na području Kantona. U vezi s tim, Vlada Zeničko-dobojskog kantona izražava nezadovoljstvo politikom menadžmenta federalnog Fonda za zaštitu okoliša kojom se Zeničko-dobojski kanton stavlja u nepovoljan položaj kad su u pitanju projekti zaštite okoline, te traži veću odgovornost i uvažavanje potreba građana Zeničko-dobojskog kantona, s obzirom na postojeću ekološku situaciju.

Na prijedlog Ministarstva privrede usvojena je Odluka o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije kojom se dodatno uvodi red u ovu oblast. Na ovoj sjednici Vlada je razmatrala i Informaciju o gospodarenju šumama na području Kantona u 2012. godini i planovima za 2013. godinu u ovoj oblasti. Zbog brojnih nepravilnosti u gospodarenju šumskim bogatstvom, krađi šume, bespravnoj sječi, te brojnih drugih uočenih negativnih pojava, Vlada je zadužila Kantonalnu upravu za šumarstvo i Šumsko privredno društvo ZDK da u roku od 15 dana sačine prijedloge mjera za prevazilaženje postojećeg stanja. Pored toga, Vlada Kantona podnijeće tužbu kantonalnom tužilaštvu za krađu šume protiv n.n. počinilaca i tražiti od kantonalnog Tužilaštva, MUP-a i inspekcija da ubrzaju aktivnosti na otkrivanju počinilaca, a prikupljena dokumentacija bit će upućena i Agenciji za borbu protiv korupcije. Osim toga, uskoro će biti održana tematska sjednica Vlade na koju će biti pozvani predstavnici svih institucija koje se bave zaštitom i eksploatacijom šuma, kao i MUP, Tužilaštvo i SIPA kako bi se nezakonitim radnjama u ovoj oblasti stalo u kraj sinhronizovanom aktivnošću svih nadležnih institucija.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice usvojene su izmjene Zakona o JU „Dom penzionera” u Zenici radi usklađivanja sa postojećim zakonskim aktima te omogućavanju ovoj ustanovi da ostvaruje prihod na osnovu novih, dopunskih djelatnosti koje se tiču socijalnog i zdravstvenog zbrinjavanja starih osoba.  Na ovoj sjednici usvojen je i Program provođenja proljetne faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu i odobreno za ove namjene 50.000 KM. Uz to, odobreno je i 30.000 KM za nabavku vakcina (verorab) protiv bjesnila. Na kraju, usvojen je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za 2012. godinu Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.