Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zahvalnica premijeru Fikretu Plevljaku- Agencija za unaprjeđenje stranih investicija u BiH

altPoštovani gospodine Plevljak, zadovoljstvo mi je da vam, u ime Agencije za unaprjeđenje stranih investicija u BiH (FIPA), i u svoje lično ime, zahvalim na aktivnom učešću na Konferenciji, održanoj 03. aprila 2013. godine u Sarajevu na temu „Strani investitori i sektor pravde- stvaranje boljeg poslovnog okruženja ktoz otklanjanje prepreka u sektoru pravde”. Doprinos koji smo svi zajedno dali, a posebno imajući u vidu značaj datih prijedloga i komentara, potvrđuje naš zajednički cilj za rješavanje problema privrednog sektora i činjenicu da postoji volja za njihovo rješavanje, ali također i hitna potreba efikasnijeg djelovanja. Razmjena iskustava uvijek je donosila napredak, širila horizonte, unosila novine, te smatram da smo jasno pokazali spremnost za dodatni napor za stvaranje konkurentnije BiH, sa duhom zadovoljnih privrednika, prenošenje znanja na druge i iskazivanje direktnih prijedloga za pozitivna rješenja.

Podrška, koju je Konferenciji dao United States Agency for International Development (USAID), dodatno je osnažila ovu aktivnost i nadamo se da će imati jači efekat, te doprinijeti efikasnijem i boljem odnosu na realicji vladinog i privatnog sektora, a što bi vodilo bržim reformama i efikasnom ekonomskom razvoju naše zemlje.

Još jednom želim istaknuti da svi mi radimo u zajedničkom interesu, da nam je cilj isti, te da stvaranje uslova za jaku privredu, svima nama, i javnom i privatnom sektoru, otvara vrata za jasniju i bolju budućnost.

S poštovanjem,

Direktor Jelica Grujić