Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

„Dalje jačanje DOTS Strategije u BiH, unaprjeđenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući MDR TB i kontrola infekcije u BiH“

Ministrica zdravstva ZDK Senka Balorda, kao jedan od dva saradnika Svjetske zdravstvene organizacije za tuberkulozu sa područja Zeničko- dobojskog kantona, prisustvovala je, u Sarajevu, sastanku koordinatora u BiH za ovu oblast.

Predstavnici UNDP-a, orgranizacije koja realizira projekat „Jačanje DOTS Strategije u BiH unaprjeđenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući MDR TB (multirezistentnu tuberkulozu) i kontrola infekcije u BiH“, a koji finansira Globalni fond, predstavili su fazu II TB projekta i na koji način ga dalje jačati. Istaknuta je potreba, između ostalog, za detaljnijom slikom o pacijentu u izvještajima o stanju tuberkuloze, za ujednačavanjem izvještaja Globalnom fondu sa izvještajem Svjetske zdravstvene organizacije.

U Federaciji BiH je zabilježeno 816 prijava i 334 odjave pacijenata. Podaci po kantonima pokazuju da je najuspješniji Tuzlanski kanton sa 277 prijava i 140 odjava, dok je u Zeničko-dobojskom kantonu evidentirano 112 prijava i 52 odjave.

Prisutni su dobili i potrebne materijale za realiziranje faze II projekta „Dalje jačanje DOTS Strategije u BiH, unaprjeđenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući MDR TB (multirezistentnu tuberkulozu) i kontrola infekcije u BiH“.