Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ljetni tečaj GSS-a Visoko

Prvi dio ljetnog tečaja spašavanja GSS-a održan je prethodnog vikenda u planinarskom domu Gorani..Organizator tečaja je Udruženje za zaštitu rijeka,riječnih slivova i extremnih sportova Eko-Viking u saradnji sa GSS Stanicom Zavidovići kao nositeljem aktivnosti. Tokom prvog vikenda u tečaju je učestvovalo 24 polaznika, 15 članova  udruženja Eko-Vikinga, 4 člana GSS Zavidovići i 5 članova PD Bobovac iz Kaknja. Instruktorski tim činili su: Faruk Zahirović,Rubil Pinjo i načelnik stanice GSS Zavidovići Adnan Bajraktarević. Na ovom dijelu tečaja odrađene su sljedeće teme: općenito o GSS-u, oprema GSS-a, kodeksi ponašanja i sigurnosne procedure, osnove čvorologije, sustavi za spuštanje u vertikalnom transportu u stijenskom spašavanju, pravljenje vlake, imobilizacija unesrećenog itd. Obzirom na veliki broj,što praktičnih što teoretskih tema,aktivnosti su se odvijale od ranih jutarnjih sati do kasno navečer. Svi polaznici su uspješno savladali prvu fazu obuke a ponovno okupljanje polaznika predviđeno je u skorije vrijeme.