Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zapažena uloga ZDK na konferenciji USAID-a i FIPA-e

altU organizaciji USAID-a i Agencije za unaprjeđenje stranih investicija FIPA, u srijedu, u Sarajevu je održana konferencija “Strani investitori i sektor pravde- stvaranje boljeg poslovnog okruženja kroz otklanjanje prepreka u sektoru pravde”. Prisutnima su se obratili: Jelica Grujić, direktorica FIPA BiH, Nikolas M. Hill, zamjenik šefa misije Ambasade SAD i Srđan Radulj, pomoćnik ministra pravde BiH. Program “Strani investitori i korpus propisa čijim se izmjenama i dopunama treba odmah pristupiti u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnoh okruženja predstavila je Maida Bećirović, pomoćnica direktorice u Sektoru za podršku ulagačima i projekte FIPA. Program USAID JSDP II “Institucije sektora pravde: Potreba za novim iskorakom u otklanjanju prpreka u sektoru pravde” predstavio je Gerald Meyerman, šef USAID Projekta razvoja sektora pravosuđa II.

S saradnji sa USAID-om i FIPA-om, svojim aktivnostima, zapaženu ulogu je ostvario Zeničko-dobojski kanton, koji su na konferenciji predstavljali premijer Fikret Plevljak sa ministrima Romanom Brkić i Mirsadom Isakovićem i šefom kabineta Dženanom Begovićem. Obraćajući se prisutnima, premijer Plevljak je istakao daljnju privrženost Zeničko-dobojskog kantona zaključcima donesenim na konferencijama “Podrška sektora pravde privrednom razvoju u BiH”, održanoj u novembru 2012., u Sarajevu i „Mogućnost pravnog sektora za poboljšanje ambijenta za unaprjeđenje domaćih i stranih ulaganja”, održanoj u januaru ove godine, u Zenici.

-Smatramo da je današnja konferencija USAID-a i FIPA-e logičan nastavak aktivnosti reforme u pravnom sektoru u cilju otklanjanja prepreka u sektoru pravde i stvaranja boljeg poslovnog ambijenta za strane investitore i investicije. Time će se doprinijeti stvaranju povoljnog pravnog okvira za povećanje ukupne društvene produktivnosti u BiH i konkurentnosti zemlje u otvorenoj i slobodnoj tržišnoj ekonomiji i napraviti neophodni i potrebni koraci u cilju harmoniziranja našeg pravnog sektora sa pravnim sektorom EU. Moramo jasno konstatirati da se stara ili postojeća strategija za reformu sektora pravde nije adekvatno fokusirala na potrebu da se stvore takvi uvjeti i takav ambijent da se realno osigura povećanje zaposlenosti, nova radna mjesta i ukupan napredak bh. društva. Nova strategija sektora pravde, na kojoj radite, veoma je važno da potakne privatnu inicijativu, prepozna potrebe realnog sektora, snažno podrži principe konkurentne tržišne ekonomije, pomogne da se stvori konkurentna bh. ekonomija i da osigura povećanje ukupne društvene produktivnosti.

To možemo postići samo time što će se napraviti moderni zakoni i moderno, efikasno i minimalističko upravljanje primjenom tih zakona, uključujući i naše sudove. To znači da i sudovi trebaju težiti i primjenjivati iste principe koji će omogućiti razvoj tržišne ekonomije, stvaranje konkurentnog poslovnog ambijenta, očuvanje postojećih radnih mjesta i stvaranje novih. To znači da i pitanjima stečaja trebamo i moramo prići na drugačiji način. Stečaj mora biti šansa da se radna mjesta spašavaju, a ne uništavaju. Stečaj mora biti šansa da se nastavlja proizvodnja na tržišno efikasan način, a ne gasi u potpunosti. Naravno, uz konzistentan napor i potrebu da se sveukupan sektor pravde harmonizira sa najboljim evropskim praksama. Mislimo da ni naše složeno državno uređenje više ne bi trebalo biti prepreka takvom putu, nego, naprotiv, motivirajući profesionalni izazov da to što bolje uradimo. Svako rješenje koje povećava konkurentnost i novo zapošljavanje vjerujemo da će rado biti prihvaćeno i od svih drugih jer nova radna mjesta trebaju svima nama. Moramo našim građanima poslati jasnu i nedvosmislenu poruku da postoji nada i da može biti bolje.

Moramo poslati jasnu i nedvosmislenu poruku da postoje institucije koje žele da građanima bude bolje. Put kojim smo do sada išli, put postepene promjene pojedinih zakona, u situaciji kada su sveobuhvatne reforme ukupnog sektora pravde više nego nužne, u situaciji kada je veliki broj zakona koje bi trebalo prilagoditi, u situaciji kada je teško ostvariti njihovo brzo poboljšavanje u komplikovanim društvenim, političkim i parlamentarnim okolnostima i procedurama možda nije više i najbolji put koji nas može dovesti do potrebnog i željenog cilja. Ukoliko bi ideja o stvaranju jednog okvirnog zakona (omnibus zakona), po ugledu na zakone iz zemalja okruženja, po vašem mišljenju, bila dobra za bržu i efikasniju provedbu reformi stojimo vam rado na raspolaganju da na tome zajedno radimo. Zeničko-dobojski kanton će rado učestvovati, pomagati ili na drugi način davati svoj doprinos, reformi sektora pravde, poboljšavanju institucionalne podrške slobodnoj tržišnoj ekonomiji i slobodnoj privatnoj inicijativi i stvaranju povoljnijeg ambijenta za brže i veće investiranje i zapošljavanje i time stvaranju uvjeta sveukupnom napretku bh. društva, istakao je premijer Plevljak na konferenciji “Strani investitori i sektor pravde- stvaranje boljeg poslovnog okruženja kroz otklanjanje prepreka u sektoru pravde” u Sarajevu.