Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prihvaćena inicijativa Muhameda Husića za renoviranje asfaltne podloge rukometnog igrališta

Jedna stvar koja krasi rad sadašnje vlasti, kako zakonodavne pa tako i izvršne u odnosu na prethodnu jeste činjenica da nakon što im se ukaže na neka loše, odnosno dobre stvari, sukladno tome i reaguju. Recimo ukazivali smo na pogrešan put formiranja Zdravstvenog savjeta pa je to nakon našeg pisanja i usvojeno, ukazali smo na gramatičke greške na iskaznicama vijećnika pa su one promijenjene, nedavno smo pisali u rukometnom terenu na Gradskom stadionu Luke kroz vijećničku inicijativu SDP-ovog vijećnika Muhameda Husića koja je usvojena što se vidi iz materijala za narednu sjednicu OV Visoko. I tu praksu aktuelne vlasti svakako treba pohvaliti i podržati.

Naime, vijećnik Muhamed Husić je 02.03.2013.godine uputio slijedeću inicijativu:

« Pokrećem inicijativu renoviranja asfaltne podloge rukometnog igrališta. Trenutno stanje rukometnog igrališta koje se nalazi u sastavu stadiona Luke je neuslovno za korištenje. Svjedoci smo nesreće koja se dogodila na ovom terenu, kada su dječaku pali na glavu devastirani golovi i kada, na svu sreću, nije bilo smrtno stradalih. Isti rizici su prisutni i dan danas. Renoviranje ovog terena omogućilo bi, prije svega, treniranje rukometaša i rukometašica u ljetnom terminu, ali i đaka srednje škole Gimnazija koji nemaju riješeno pitanje održavanje časa tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Ovim putem bi uveliko pomogli rad rukometnih klubova kao i omasovljenja školskog sporta. Sa projektom o renoviranju terena mogli bi aplicirati na više nivoe, ali i animirati naše privrednike da učestvuju u realizaciji samog projekta.»

Na pokrenutu vijećniĉku inicijativu dostavljen je sljedeći odgovor:

Služba prihvata pokrenutu inicijativu asfaltiranja podloge rukometnog igrališta stadiona Luke. Realizacija će biti pokrenuta u narednom periodu. Potrebno je aplicirati i prema višim nivoima vlasti, Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona ili ministarstvima FBiH.