Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Načelnica Babić:”Odgovorni iz JKP Gradska groblja dužni su pronaći rješenje za probleme”

altU Kabinetu općinske načelnice danas je upriličena pres konferencija na kojoj je načelnica Amra Babić iznijela sljedeće:

Vezano za saopćenje za javnost koje je JKP Gradska groblja Visoko 22. marta 2013. iznijelo u javnost kao reakciju na saopćenje iz Kabineta općinske načelnice a vezano za akt Federalnog pravobranilaštva, kojim se od načelnice traži dogovor vezano za realizaciju Presude povrata iznosa od 1.202.148,70 KM sa zateznom kamatom od 27.3.2009. godine do dana isplate, dužna sam javnosti reći sljedeće:

Općinska načelnica niti tumači niti analizira presude nadležnih sudova, niti je za to ovlaštena. U datom saopćenju doslovno je prenesena kvalifikacija iz presude. Napominjem da u ovom trenutku imamo pravosnažnu presudu  Kantonalnog suda u Zenici i zahtjev Federalnog pravobranilaštva za dogovor o realizaciji iste. Po Statutu Općine,član 33, tačka 5, općinski načelnik kao nosilac izvršne vlasti u okviru samoupravnog djelokruga Općine, u okviru svoje nadležnosti, obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i preduzeća kojim je osnivač Općina, te im daje upute za rad. Općinska načelnica dužna je javnost upoznati sa svime što se dešava na području općine, a moglo bi utjecati na život građana i moglo bi imati direktne posljedice na kvalitet života.  altTo ne znači da imam namjeru polemisati sa predstavnicima javnog sektora. Od njih očekujem da, umjesto što medijski polemišu i pokušavaju pažnju javnosti skrenuti sa stvarnih problema, rade svoj posao i ono za šta su zaduženi i odgovorni. Višemilijunski gubici Javnog preduzeća , višemjesečni izostanak plaća radnika, milionske obaveze prema Poreznoj upravi, milionski sudski sporovi i obaveze prema dobavljačima, blokirani računi, nezakonit rad preko računa Sindikata i Udruženja građana, imovina pod hipotekom – sve su to problemi i zbilja ovog javnog preduzeća.  Već godinama problemi se pokušavaju kamuflirati sudskim procesima, ne samo protiv Federacije nego i protiv osnivača – Općine Visoko, a bez čvrsto dokazanog pravnog osnova, pozivajući se na Odluku Skupštine Općine iz 1978. godine i Odluku o osnivanju javnog preduzeća, riječ je o poslovima održavanja gradskih grobalja koji se fakturišu i građanima. Trenutno je u odgovoru na iste, a po Rješenju Vrhovnog suda i uvaženoj reviziji, aktuelna tužba Općine protiv JKP Gradska groblja a radi sticanja bez osnova iznosa 146.958,70 KM. Općinska načelnica je 17.12.2012. godine tražila očitovanje članova Nadzornog odbora: Mehmeda Alibegovića, predsjednika, i članova Blagoja Damjanovića i Ragiba Vranca, te direktora Asmira Hodžića a po svim pobrojanim problemima. U nekoliko navrata održani su i zajednički sastanci koji nisu urodili konkretnim rješenjima. Na adresu Općine svakodnevno stižu opomene i obavještenjima o dugovanjima ovog preduzeća, te slični zahtjevi o uključivanju Osnivača u rješavanje problema izmirivanje obaveza ovog javnog preduzeća. Odgovorni iz preduzeća dužni su pronaći rješenje za novonastalu situaciju kako posljedice ne bi plaćali i trpili građani. Ovih dana očekujemo revizorski izvještaj koji će dati odgovor vezano za potvrdu osnova i visine potraživanja, te visine, načina i mogućnosti izmirenja obaveza, kao i mogućnost nastavka rada preduzeća. Smatram svojim obavezom pravovremeno i istinito obavještavati javnost, i to ovom prilikom i činimo i činit ćemo i ubuduće.