Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Mirza Omanović:”U kojoj fazi je projekat izgradnje pješačkog mosta u Ozrakovićima?”

U rubrici “Tragom vijećničkih pitanja i inicijativa” obično odaberemo neka interesantna pitanja vijećnika koja imaju smisla i koja se bave suštinom suprotno zadovoljavanju forme i potrebe da se bilo šta kaže i potroši Statutom predviđeno pravo izlaska za govornicu i reklamira pred fotoaparatima i kamerama lokalnih televizija. Već zadnjih 30 godina u Visokom se priča i diskutuje o izgradnji mosta koji bi povezao Naselje Luke sa Ozrakovićima i tako skratio put do industrijske zone. Tim povodom Mirza Omanović vijećnik OO SDA uputio slijedeće vijećničko pitanje:

« U kojoj fazi je projekat izgradnje pješačkog mosta u Ozrakovićima, da li su završene sve pripremne radnje neophodne za izdavanje svih potrebnih odobrenja i dozvola, ko izdaje saglasnosti neophodne za ovaj projekat i sa koliko sredstava je planirana izgradnja ovog mosta, te sa kojim sredstvima bi se finansirala izgradnja? »

Na postavljeno vijećniĉko pitanje dobio je sljedeći odgovor:

Programom investiranja sredstava GSM licence za 2009.godinu i dijela sredstava za 2010. godinu za Federaciju BiH odobreno je 50.000,00 KM za izradu projektne dokumentacije mosta u Ozrakovićima na rijeci Bosni.

Na osnovu usvojenog projektnog zadatka za izgradnju pješaĉkog mosta dobili smo saglasnost od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za provođenje postupka javne nabavke za izradu projektne dokumentacije – idejni i glavni projekat.

Postupak javne nabavke za izradu projektne dokumentacije je u toku. Nakon saĉinjene i revidirane projektne dokumentacije pristupit će se izdavanju odobrenja za građenje. Projektom će biti predviđena projektantska vrijednost radova tako da ćemo znati visinu potrebnih sredstava za izgradnju mosta. Nakon završene projektne dokumentacije i dobijanja potrebnih odobrenja uslijedit će obezbjeđenje finansijskih sredstava za izgradnju mosta.