Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“U narednom periodu izvršna i zakonodavna vlast suočit će se sa nagomilanim problemima u javnom sektoru”

Uz 3,6 miliona iskazanog budžetskog deficita, općina Visoko opterećena je nizom dugovanja i finansijskih obaveza javnog sektora nastalih u prethodnom periodu a ćije razmjere ćemo tek u budućnosti u cjelosti sagledati.

Na adresu općinske načelnice stigao je akt  Federalnog pravobranilaštva br: I-2393/12 od 11.3.2013.g. kojim se traži realizacija pravosnažne presude  Općinskog suda u Zenici br: 43 O Ps 045656 11 Ps od 9.01.2012. koja je potvrđena i postala pravosnažna presudom Kantonalnog suda u Zenici br: 43 O Ps 045656 12 Pž od 07.12.2012.g. protiv tuženog JKP «Gradska groblja» Visoko  a zbog neosnovanog bogaćenja.

Tuženi iznos je 1.202.148,69 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 27.03.2009.g. pa do isplate a sve u roku od  30 dana.

Isti je proslijeđen Nadzornom odboru i direktoru JKP «Gradska groblja» sa zahtjevom za izjašnjenje.

U narednom periodu izvršna i zakonodavna vlast će se suočiti sa nagomilanim problemima u javnom sektoru, uzrokovanih nemarom , nebrigom i nezakonitošću odgovornih.

Općinska načelnica će javnost obavijestiti i o ostalim saznanjima vezanim za javna preduzeća i ustanove kako bi građani bili pravilno informisani o stvarnim problemima i uzrocima stagnacije općine Visoko.

Također, u okviru svojih obaveza i nadležnosti poduzeće mjere na sankcionisanju i spriječavanju daljih štetnih radnji.

Načelnica općine Visoko

Amra Babić