Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sadaka umjesto posla

altU Visoko, tačnije Donje Moštre, na velika vrata dolazi druga od predviđene dvije sadake za ovih nešto više od 100 dana vladavine nove vlasti. Izgradnja ambulante u Moštru može se posmatrati iz ugla vlasti i iz ugla običnog smrtnika. Gledajući iz ugla običnog čovjeka izgradnja ambulante ja svakako pozitivna stvar i za svaku je pohvalu. Moštranski kraj poslije mnogo godina dobija dugo očekivanu ambulantu, koja će zasigurno biti jedna od posjećenih ustanova na ovom velikom kraju ali i cjelokupnoj općini, posebno iz razloga što svakodnevni životni problemi i stresovi iz dana u dan ugrožavaju zdravlje naših građana. Obzirom da su na našoj općini učestali otkazi sa posla posebno će biti posjećeno psihijatrijsko odjeljenje ako ga bude bilo, a ako nije planirano predlažem da se oformi jer smo dovedeni u takvo stanje da nam pomoć psihijatara i psihologa svakodnevno sve više treba. Nisam siguran da nam i oni mogu nešto specijalno pomoći ali mogu biti od pomoći.

Ako izgradnju ambulante gledamo iz ugla vlasti oni imaju razlog da zadovoljno trljaju ruke jer su svojim podanicima obezbijedili kao niko dosad ambulantu savremenu i modernu, (makar se nadamo da će tako biti), a uz to pokazuju da se brinu za zdravlje svojih građana, što je najbitnije za sve ljude na dunjaluku bez obzira imali ili ne, bitno je da se zdravo. Posebno je zdravlje bitno za nas obične smrtnike, jer svakako samo mi i  koristimo usluge ovog našeg oronulog zdravstva, dok oni koji nam obezbjeđuju uvjete za liječenje, ili bi to trebali po funkcijama koje smo im dodijelili, ako im se za to ukaže potreba spas traže po kliničkim centrima u okruženju, dobrim domaćim privatnim klinikama ili negdje u Evropi, a o čemu mi možemo samo sanjati. Ako su nam  uvjeti za zdravstvenu zaštitu tako dobri zašto se svi ne liječimo kod naših doktora i u našim domovima zdravlja, ambulantama i bolnicama. Ono o čemu još niko ne govori je pitanje te famozne nadležnosti za održavanjem i finasiranjem ove ambulante, odnosno iz čije će se hazne ambulanta održavati, da li kantonalne ili općinske? Nadamo se da se Načelnica neće početi proglašavati nenadležnom za finasiranjem kao što je to učinila kada su u pitanju naše škole u koje idu naša djeca koje su svakako naša nadležnost bez obzira na uređenje države. I pravo odnosno zakoni se trebaju primjenjivati samo dokle imaju smisla, a kad zakoni prestanu imati smisla treba pokrenuti njihove izmjene ili dopune ili donošenje novih zakona. Na kraju krajeva, pravo ne zabranjuje da se da više od onoga što nekom pripada ali svakako pravo zabranjuje da se uzima od onog što nekom pripada, a našim vlastima uzimanje i smanjivanje najugroženim kategorijama ide od ruke. To potvrđuje i ova odluka o smanjenju procenta participacije za javni prijevoz studentima i đacima.

Iz mog ugla gledanja, ako je on ikome bitan osim meni, smatram da je taj silni novac trebalo uložiti u neku proizvodnju da krenemo šta raditi i zarađivati pa ćemo od toga praviti šta nam treba. Ovo je razmišljanje i jednog dijela Moštrana  koji su na čekanju kakvog posla, a ne samo Moštrana nego i drugih žitelja naše općine koji su kao i Moštrani na čekanju posla.

Moram priznati da vlastima najbolje od svega ide prikupljanje sadake, prezentovanje sadaka i ugošćavanje onih koji dijele sadaku. Na ovakvom predstavljanju pozavidjeli bi im i veći nivoi vlasti od općinskog.

Svakako želim da iskoristim priliku da se zahvalim braći iz Turske na velikodušnosti i brizi za naše zdravlje, također hvala braći što su postavili tako visoke uvjete za izvođače radova koje nažalost nisu uspjeli ispuniti Visočki neimari, ako su uopće i konkurisali za dobivanje ovog posla, te je tako Visoko ostalo uskraćeno za nekoliko plaćica na ime izgradnje ambulante, a koje bi u ovim teškim recesijskim vremenima itekako dobro došle u skromne porodične budžete građana općine Visoko.

Iskreno se nadam da kompanija koja je odabrana da gradi ambulantu poznaje dobro građevinske standarde u BIH kako ne bi bilo naknadnih prepravki i ispravki urađenog, kao što je slučaj sa smećarima koji, kako stvari stoje, nisu baš u skladu sa našim standardima  za tu vrstu djelatnosti, a što će prouzrokovati određene korekcije na udijeljenim smećarima tj. prouzrokovati nove neplanirane troškove.

Moštrane koji su prije Turaka iz svojih samodoprinosa gradili ambulante, škole, društvene domove, pošte, vodovode, puteve, izgrađivali i branili općinu i državu, dosadašnje vlasti dovele su u poziciju da im se daje sadaka. Moštranima ne treba sadaka. Radišnim i pronicljivim Moštranima vlast treba da putem poticajne politike ili izgradnjom jedne općinske poljoprivredne strategije obezbijedi adekvatne uvjete za razvoj poljoprivredne prioizvodnje, obezbijedi prerađivačke kapacitete koji su u ovom vremenu jako potrebni poljoprivrednicima, putem kojih bi svoje proizvode mogli prerađivati i tako stvarati neke nove proizvode i brendove. Moštranima vlast treba obezbijediti različite vrste poljoprivrednih edukacija koje će im omogućiti da budu spremniji i konkuretniji na tržištu. To vlast može i mora uraditi sa moćnom Turskom od koje se u ovom segmentu ima dosta toga naučiti i naravno primijeniti, a ne da se u Tursku ide samo na turistička putovanja u kojima učestvuju uglavnom podobni.

Moštranski kraj se braći Turcima treba prezentovati kao jedan privredni kraj na čijem danas području djeluju kompanije koje su glavni generatori razvoja privrede na općini Visoko, pa slobodno mogu reći i šire.

Turcima se trebaju predstaviti  turistički potencijali ovog kraja koje niko ili rijetko ko zvanično spominje, posebno zbog činjenice da se na tom kraju prepliće nekoliko kultura i civilizacija ako to nekome danas na našoj općini nešto znači. Vlasti trebaju Turcima, a i drugima prezentovati dosada nedovljno promovisane lokalitete koji se nalaze na Moštranskom kraju koji su značajni ne samo za općinu Visoko već i za cijelu državu, npr. lokalitet Sviba koji je nedovoljno istražen a koji je prema relavantim historijskim pokazateljima  kolijevka naše današnje BIH.

Još je mnogo toga što je ova ali i prethodna vlast trebala uraditi kada je u pitanju ovaj kraj ali osnovna poruka ovog pisanja je činjenica da općinu Visoko, a samim tim i Moštranski kraj treba prezentovati kao potencijal za razvoj društveno-kulturnih sadržaja, različitih privrednih grana, te kao partnera za biznis, a ne kao sredine kojima nešto treba udijeliti. Nama trebaju poslovi a mi ćemo praviti ono šta nam treba, kao što smo  naučili i dosad.