Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pravda i pravednost

altIdeja i želja za uspostavljanjem društveno-političkog sistema zasnovanog na pravdi i vrijednostima, koje sa sabom nosi pravda, stara je kao i samo čovječanstvo. Gotovo svi društveno-politički sistemi neprestano teže za postizanjem tog cilja, tj. izgradnji sistema zasnovanog na pravdi i pravednosti.

Mnogo je definicija koje govore o pravdi, njenim vrijednostima i značaju za razvoj društva općenito. Nemam namjeru da se bavim analizom određenih definicija ili nekih teorija o pravdi iz razloga što je Uzvišeni Bog svakom pojedincu u njegovu prirodu usadio osjećaj za pravdom i pravednošću, tako da svako od nas može shvatiti šta je to pravda, šta je to pravedno, a šta ne, u svakoj životnoj situaciji u kojoj se nađemo.

Ovaj tekst prije svega ima za cilj da se našim vlastima i ljudima koji su u vlasti ukaže na neke temeljne civilizacijske vrijednosti koje su starije od njih samih, koje se ne smiju zaboraviti, te da ih podsjetimo da se moraju vladati i ponašati u skladu s njima ukoliko žele da ostanu na vlasti, jer u protivnom će propasti kao i svi drugi kojima su kao vodilja služile neke neutemeljene, nepriznate i neprirodne ideje, koje su u suprotnosti sa prirodom samog čovjeka i društva, i koje vode ka uništenju i propasti društva.

Kažem da nemam namjeru da citiram neke definicije same pravde ali imam namjeru da prije svega bošnjačkim političarima koji vrlo često zloupotrebljavajući vjeru za postizanje svog cilja koji se zove osvajanje vlasti ukažem na posljedice nepravednog vladanja i nepravedne države.

Zanimljiva je konstatcija jednog od najvećih islamskih učenjaka imama Ibn Tejmije a koja je izvedena na osnovu Kur'anskih ajeta i Hadisa koji govore o pravdi i pravednosti, odnsono pravednom vladanju u kojoj se kaže:“Allah će sačuvati pravednu nevjerničku državu, a neće sačuvati nepravednu muslimansku državu.“

Dakle iz navedenog  jasno proizilazi da je imperativ borba za izgradnju pravednog društva i države, a da sve drugo vodi u propast. Cilj mi je da ako naši političari budu čitali ovaj tekst, prevashodno mislim na one koji u svojim rukama imaju poluge vlasti putem kojih mogu uspostaviti jedan pravedan sistem, da se zapitaju kakav su to svom narodu izgradili društveno-politički sistem. Da li se to ovaj sistem u kojem mi danas živimo zasniva na principima pravde i pravednosti? Da li mi danas u našoj državi imamo jednaka prava i jednake uvjete za ostvarivanje prava koja nam pripadaju ili su pojedina prava rezervisana samo za pojedince koji su nečiji i iz određenih slojeva društva?

Kao odgovor na navedena pitanja za primjer ću uzeti jedno od osnovnih ljudskih prava a to je pravo na rad. Da li mi to danas možemo u skladu sa svojim sposobnostima dobiti posao u nekom od visokoprofitabilnih preduzeća poput BH Telekoma ili Elektroprivrede ili pak posao državnog službenika, ili su to samo prava rezervisana za pojedince? Odgovor je da u državi za čovjeka narod zna da se posao u institucijama vlasti ili državnim visokoprofitabilnim preduzećima dobiva isključivo preko popularne „štele“ uz neizostavnu pomuć druga ili ahbaba zvanog „mito i korupcija“.

Uzimajući u obzir ljudsku prirodu mogu shvatiti da ljudi koji su na vlasti žele da izbjegnu odgovornost pred zakonima, koje donose ljudi, i narodom koji ih je birao, ali ne mogu shvatiti da u svrhu dobivanja vlasti imaju hrabrosti da koriste vjeru i uz to još ne ispunjavaju svoje obaveze koje je pred sve vlastodršce postavio Gospodar, a to je, ponavljam da dobro utvrde ako čitaju, neprestana borba za pravednost i uspostava pravedne države za sve.

Prkositi Bogu i njegovim naredbama je jedna od osobina faraona, a znamo kako su oni završili. Iskreno se nadam da mi ipak nećemo doživjeti tu sudbinu mada nas svi putevi vode k njoj. Opasno je ako na vrhu imamo ljude koji po svaku cijenu žele da ostvare svoj cilj, pa pritome ne biraju sredstva za ostvarenje tog cilja i ne bojeći se nikoga pa ni Uzvišenog Boga.

(Vaše tekstove, reagovanja, politička promišljanja možete slati na visoko.co.ba@gmail.com)