Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

FOTO: Sjednica OV Visoko protekla u mnogobrojnim raspravama

altSjednica Općinskog vijeća Visoko, kako je i najavljeno, počela je jutros u 10.00 sati, a pored dvadest pet vijećnika, sjednici su prisustvovali i dr. Senad Karavdić, poslanik u Skupštini ZDK, i Jasmina Zubić, zastupnica u Parlamentu Federacije.

Iako se na Dnevnom redu nalazi dvanaest tačaka, najviše pažnje vijećnika i vremena odvojeno je za raspravu o inicijativi Halima Derviševića (BPS), a koja je upućena na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća i odnosi se na formiranje Službe za pružanje besplatne pravne pomoći građanima koji su slabijeg imovinskog stanja.

U raspravu su se uključili i dr. Karavdić koji je istakao da postojeća Služba koja je na nivou kantona i sa sjedišem u Zenici  može pružati takve usluge našim građanima, obzirom da se dijelom rad Službe finansira i našim sredstvima; a i zastupnica Jasmina Zubić mišljenja je da formiranje nove službe nije najbolje rješenje imajući u vidu finansijsku situaciju.

Iako je bilo prijedloga da se nađe rješenje uz učešće Centra za socijalni rad, te da se pokuša organizirati dolazak stručne osobe iz pomenute Službe iz Zenice bar jednom sedmično u Visoko i na taj način izbjegnu troškovi formiranja nove službe u Općini Visoko, ali i izbjegnu troškovi građana koji bi po svoje besplatne pravne savjete morali ići u Zenicu, vijećnici su ipak uz 13 glasova ZA, 10 PROTIV i dva UZDRŽANA glasa usvojili zaključak o formiranju nove službe.

Vijećnik Nezavisnog kluba Elvir Špiodić iznio je da je nezadovoljan općenito odgovorima koji dolaze iz općinskih službi jer su, kako kaže „više izgovori nego odgovori”.

Nakon usvojenog zaključka, prešlo se na nova vijećnička pitanja i inicijative.

Nevzeta Begić (SBB) uputila je pitanje o nedovršenom objektu u ulici Branilaca, a koji ne samo da narušava izgled tog dijela grada nego ugrožava i sigurnost građana. Kakva je trenutna situacija s ovim objektom i koje aktivnosti i radnje se poduzimaju za rješavanje problema ove zgrade – bilo je pitanje vijećnice Begić. A njeno drugo vijećničko pitanje odnosilo se na saniranje stambenih objekata oštećenih u toku rata, i da li Općina Visoko ima u budućnosti takve planove. Također, vijećnica Begić uputila je inicijativu da se dotrajale kante za smeće zamijene a na mjestima gdje ih nema ili ima malo da se postave nove.

Vahid Ramić (SBB) uputio je pitanje da li Općina ima izvedbeni Projekt sanacije deponije Očazi, te smatra da bi takav projekt ponudio odgovore na mnoga dodatna pitanja koja se javljaju kada je riječ o ovoj deponiji, posebno utjecaj deponije na zdravlje stanovnika u ovom području. Drugo pitanje bilo je: Da li Općina planira izgradnju puta prema lokaciji na kojoj je započeta izgradnja Doma zdravlja u Moštru? Inicijativa vijećnika Ramića bila je da se u što kraćem roku sanira put Dobrinje-Visoko i lokalni put od Vispaka do željezničke stanice.

Vijećnik Izet Smajević (SBiH)  uputio je pitanje JKP „Visočica” zašto je na računima za vodu specificirana dvostruko veća potrošnja vode u odnosu na očekivanja zasnovana na relevantnim standardima. Inicijativa koju je uputio vijećnik Smajević da vijećnici OV Visoko kao i predstavnici koje odabere OV Visoko da obave radnu posjetu firmama Prevent i Elektrodistribuciji.

Jasmin Omanović zanimao se za regulisanje saobraćaja u Moštru a zbog blizine škole i velike opasnosti za djecu. Inicijativa koju je uputio odnosi se na postavljanje ležećih policajaca na relaciji od raskrsnice u Donjem Moštru prema Sportsko-rekreativnom centru Bare.

Dževad Fejzić (SDA) podnio je inicijativu da se pristupi iznalaženju izvora finansiranja lokalnog ekološkog aktuelnog plana općine Visoko, kao strateškog dokumenta koji će pokazati opredjeljenost Općine Visoko u narednom periodu u oblasti zaštite okoliša.

Halim Dervišević (BPS) postavio je pitanje o mogućnosti ostanka tzv. Vojnog odsjeka u zgradi Općine Visoko i da li je neophodno njihovo izmještanje.

Mirza Ganić (SDA) iskoristio je mogućnost da postavi vijećničko pitanje i interesovao se za eventualna nezakonita zapošljavanja u javnim preduzećima, a pitanje je upućeno općinskoj načelnici.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na naredne tačke Dnevnog reda:

3. Prijedlog odluke o izmjeni namjene dijela prostora Urbanističkog plana grada Visoko

– Saobraćajnica kojom bi se još jednim putem otvorio izlaz iz naselja Luke

– Vjerski objekat – džamija kod Doma zdravlja.

–  Nekoliko pitanja vezanih za Prijedlog odluke.

Vahid Ramić (SBB) – Objekat bi trebao biti na lokaciji naselja Luke, razlog uzimanje zemljišta od Doma zdravlja koji bi u perspektivi trebao da postane bolnica.

Muhamed Husić(SDP) – Dom zdravlja prerasta u subregionalni centar. SDP nije protiv izgradnje vjerskih objekata, ali lokacija nije primjerena, kako zbog blizine srednje škole, tako se ne bi ni uklapao estetski. Prostor ostaviti za proširenje Doma zdravlja.

Mirza Ganić (SDA) – SDA podržava namjenu prostora, centralni prostor, vjerski objekat, šetnica i saobraćajnica.

Glasanje: ZA 16 , UZDRŽAN 9, PROTIV 0 – Usvojena tačka.

4. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanistiĉkog plana za urbano podruĉje općinskog centra Visoko

Halim Dervišević  – Nejasno šta podrazumijeva centar grada, je li neko pokušava nametnuti neke izmjene i očekuje da se tek tako glasa za to?

Glasanje – ZA 23 , UZDRŽAN 2, PROTIV 0 – Usvojena tačka

5. Prijedlog odluke o visini naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade za 2013. godinu.

Dejan Šćepanović (SDP) – Određene nejasnoće, imamo li informacije iz drugih općina kantona kako se realizuje, ko su upravitelji koji imaju certifikat za obavljanje ovog posla, u kojim bankama će se vršiti uplate, u kojem osiguravajućim društvima će se osigurati zgrade i ko o tome odlučuje?

Muhamed Husić (SDP) – Opterećenje za građane i teško izvodivo u ovom vremenu finansijke krize.

Nevzeta Begić – (SBB) – Pitanje vezano za imenovanje i izbor upravitelja u zgradama.

Glasanje – ZA 23, UZDRŽAN 2 , PROTIV 0  – Usvojena tačka.

6. Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne površine stambenog prostora na području općine Visoko za 2013. Godinu.

Glasanje: jednoglasno usvojena odluka.

7. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama općine Visoko

Glasanje: jednoglasno usvojena odluka.

8. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Visoko.

Povučena tačka Dnevnog reda

9. Prijedlog odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko

O ovoj tački je odgođena rasprava.

10. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko

Na osnovu Izvještaja Komisije o provedenom postupku razmatranja prijava na Oglas za

imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Visoko i predložene rang liste,

Općinskom vijeću Visoko predlažu se slijedeći kandidati:

1. dr.med. Zlatko Handžić iz Visokog , predstavnik Osnivača, za predsjednika

2. dr.med. Amira Trbonja-Zukić iz Visokog, predstavnik Ustanove, za člana

3. Adi Ahić, dipl.ecc iz Visokog, predstavnik Kantonalnog ministarstva zdravstva, za člana

Glasanje: 16 ZA, 5 PROTIV i 4 UZDRŽANA čime je usvojen prijedlog.

11. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

Predlagač je povukao tačku s Dnevnog reda.

12. Informacija o stanju privrednog i općeg kriminaliteta i javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja u 2012. godini.

Komandir PS Visoko Edhem Omanović pojasnio je Izvještaj, a vijećnica Dalila Halilović-Novokmet iskoristila je prisustvo komandira te predložila da se u dogovoru s načelnicom u PS Visoko omogući volontiranje svim dplomiranim kriminalistima i na taj način im se omogući pripravnički rad.

Kao zaključak današnje sjednice može se izvesti da je bilo mnogo nepotrebnih rasprava koje, uz također nepotrebno nabrajanje i pozdravljanje svih prisutnih, oduzima dragocjeno vrijeme a vijećnike čini neozbiljnim.

{joomplucat:847 limit=23|columns=4}