Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sretan Dan nezavisnosti

altNakon što su Slovenija i Hrvatska proglasile nezavisnost od SFRJ 1991. godine, predstavnici SDA i HDZ su u Skupštini SR BiH 15. oktobra 1991. godine donijeli Akt o reafirmaciji suverenosti Republike Bosne i Hercegovine. Tim aktom je skupštinska većina u Parlamentu BiH odlučila da se povuku predstavnici SR BiH iz rada saveznih organa Jugoslavije dok se ne postigne dogovor između svih republika koje sačinjavaju SFRJ.

Briselskom Deklaracijom o Jugoslaviji od 17. decembra 1991, na osnovu preporuka međunarodne Arbitražne komisije, kojom je predsjedavao Francuz Robert Badinter, konstatirana je disolucija SFRJ i tadašnje republike su pozvane da se do 23. decembra 1991. izjasne o nezavisnosti. Republike su dobile obećanja da će do 15. januara biti i međunarodno priznate.

15. januara 1992. objavljen je izvještaj Badinterove Arbitražne komisije, u kojem je konstituiranje Bosne i Hercegovine kao suverene i nezavisne države uvjetovano još jedino referendumom njenih građana, jer su ostali uvjeti iz decembarske Deklaracije Evropske zajednice bili ispunjeni. Na dan 25. januar 1992. godine skupštinska većina donijela je odluku o održavanju referenduma o nezavisnosti od SFRJ.

Na referendum koji je održan 29. februara i 1. marta 1992. godine izašli su birači iz cijele BiH.  Za nezavisnost Bosne i Hercegovine glasali su i Srbi i Hrvati i Bošnjaci, ukupno 64 posto građana.

Redakcija Visoko.co.ba želi Vam sretan Dan nezavisnosti.