Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“INTIMO – INTEGRATION THROUG MOVIE” – Integracija putem filma

altOmladinska romska inicijativa “Budi mi prijatelj” iz Visokog realizira project na temu integracije, ” Integracija putem filma”, koji se je finansiran od strane Europske komisije u Briselu, iz programa “Mladi u akciji (Youth in Action) a isti je otpoćeo 26. februara i trajat će do 08. marta 2013. godine, u hotelu BM International, Pijačna do br. 2, 71000 Sarajevo

Cilj projekta je da tokom edukacije mladi prošire svoje znanje na temu Integracije, razvijanje komunikacijskih vještina, kooperacije, suočavanje sa predrasudama i razlikama među mladima. S fokusom na unapređivanju komunikacijskih vještina i sposobnosti pružanja podrške mladima.

Projekat okuplja 48 učesnika iz 8 zemalja Regije i EU i to: Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Španija, Turska, Albanija, Litvanija i Bugarska, koji će na desetodnevnom seminaru učiti i unaprjeđivati različite kompetencije u korištenju kamere, montaže sa akcentom na integraciju, kojima će usavršiti svoj rad s mladima. Poseban naglasak bit će na poticanju kreativnosti mladih za stvaranje novih ideja za nove inicijative i buduće aktivnosti. Ovo je izvrsna prilika za razmjenu iskustava na Internacionalnom planu, ali i zajednički apel javnosti da obrati pažnju na problematiku integracije u društvu.

Važan dio ovog projekta čini posjeta nevladinih organizacija koje se bave ovom ili sličnom tematikom, te osoba koje su aktivne u radu s mladima.

Tokom seminara koristit će se kombinacija edukativnih medota neformalnog obrazovanja kao što su forum teatar, interaktivne radionice, prezentacije, koje karakterišu inače projekte iz programa „Youth in Action” pod čijim je pokroviteljstvom i ovaj seminar.