Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zakazana Izborna skupština ONS-a Visoko

altNa osnovu člana 43. Statuta općinskog nogometnog saveza Visoko sazivam IZBORNU SJEDNICU SKUPŠTINE OPĆINSKOG NOGOMETNOG SAVEZA VISOKO. Sjednica će se održati dana, 27.marta 2013.godine (SRIJEDA) sa poćetkom u 18,00 sati u Velikoj Sali Općine Visoko.

D N EV N I   R E D

1.Izbor radnih tijela  Skupštine:

Radno predsjedništvo

Verifikaciona komisija

Komisija za izbor i imenovanja

Ovjerivači zapisnika

Zapisničar

2.Verifikacija mandata delegata Skupštine ONS Visoko

3.Izbor članova Izvršnog odbor ONS Visoko

4.Izbor predsjednika Saveza

S poštovanjem!

PREDSJEDNIK SAVEZA

Suad Meco