Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sastanak sa predstavnicima općinskih službi boračko-invalidske zaštite

Ministarstvo za boračka pitanja ZDK organiziralo je sastanak s rukovodiocima općinskih službi nadležnih za pitanja branilačko-invalidske zaštite, kojim je predsjedavao ministar Ekrem Tuka, a tokom kojeg je razmatrana Analiza izvršenja Programa utroška Ministarstva za 2012. godinu te Plan utroška sredstava razdjela Ministarstva za 2013. godinu.

Prisutni su upoznati i s tumačenjima i pojašnjenjima u primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i vezanih podzakonskih akata. 

-Cilj nam je što bolji zakon, pa smo, obzirom na primjenu zakona do kraja godine, otvoreni za saradnju i sve dobronamjerne i konstruktivne primjedbe i prijedloge za njegovo poboljšanje, a sve u interesu branilaca i članova njihovih porodica – istakao je ministar Tuka. 

Također, kazao je da su prioriteti Ministarstva u 2013. godini zapošljavanje i podsticaji zapošljavanju, stipendije i udžbenici za djecu branilaca i članova njihovih porodica, pomoć u liječenju i nabavci lijekova, vanredne pomoći, stambeno zbrinjavanje, pri čemu ništa manje pažnje neće bit posvećeno ni realizaciji ostalih dopunskih prava.