Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Spisak stručnih lica koja ispunjavaju uslove za tehnički pregled građevine

altSlužba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline, na prijedlog  Komisije za provjeru dokaza o ispunjenju uslova za učešće u radu Komisije za tehnički pregled građevine, imenovane Rješenjem Općinske načelnice broj 01/2-02-39/13 od 14.01.2013. godine, utvrdila je  : SPISAK STRUČNIH LICA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA TEHNIČKI PREGLED GRAĐEVINE (PO FAZAMA)

ARHITEKTURA

Ahmetović Lejla, dipl.ing.arh. / Visoko /Avdibegović Meliha, dipl.ing.arh. / Ilijaš/Avdagić Berina, dipl. ing. arh. /Sarajevo /Baščaušević Ismet, dipl.ing.arh.  / Sarajevo/Bašić Alma, dipl.ing.arh.   / Visoko /Čosović Mugdim, dipl.ing.arh. / Visoko /Dervović Elma, dipl. ing.arh. / Visoko /Dizdar Belma, dipl.ing.arh. / Visoko/Fazlić Azra, dipl.ing.arh. / Visoko /Kapetanović Merima, dipl.ing.arh. / Visoko/Mataradžija Azemina, dipl.ing.arh. / Sarajevo /Omanović Hasret, dipl. ing. arh. / Visoko /Omeragić Panjeta Azra,dipl.ing.arh. / Sarajevo /Rebernik Zdenka, dipl.ing.arh. / Zenica/Selimović Almin, dipl.ing.arh.   / Vogošća/Sinanović Samid, dipl.ing.arh. / Visoko/Sirčo Zijad, dipl.ing.arh. / Visoko/Spaho Erduan, dipl.ing.arh. / Visoko/Vukojević Amela, dipl.ing.arh. / Zenica/

GRAĐEVINARSTVO

Alibegović Husein, dipl.ing. građ. / Visoko/Ašlama Safija, dipl.ing.građ.  / Visoko /Buljubašić Ibro, dipl.ing.građ / Sarajevo /Burić Kemal, dipl.ing.građ / Visoko/Delibašić Abdulah, dipl.ing.građ. / Kakanj/Dževlan – Mioković Amra, dipl.ing.građ / Sarajevo/Džonlagić Mirzeta, dipl.ing.građ / Visoko /Hindija Kemal, dipl.ing.građ / Visoko /Kulović Mirha, dipl.ing. građ. / Kakanj/Mataradžija Omer, dipl.ing.građ / Sarajevo /Omerspahić Iršam, dipl.ing.građ. / Zenica/Purišević Hasan, dipl.ing.građ / Visoko/Spaho Lejla, dipl.ing.građ / Visoko/

ELEKTROTEHNIKA

Aličković Edin, dip.ing.el. / Kakanj /Beus Dario, dipl.ing.el. / Kakanj/Breščić Nermina, dipl.ing.el. / Visoko /Delić Sagbera, dipl.ing.el. / Visoko /Ganibegović Đana, dipl.ing.el. / Sarajevo/Horić Enisa, dipl.ing.el. / Zenica/Imamović Ismet, dipl.ing.el. / Sarajevo/Jusić Sakib, dipl.ing.el./ Kakanj/Jerković Faruk, dipl.ing.el./ Zenica/Matoruga Fuad, dipl.ing.el. / Visoko/Muminović Rasim mr.sci.dipl.ing.el. / Sarajevo/Pripoljac Aidin, dipl.ing.el. / Zenica /Semić Salih, dipl.ing el. / Visoko /Serdarević Kenan, dipl.ing. el. / Zenica/Tobudić Rejsudin, dipl.ing.el. / Kakanj/

MAŠINSTVO

Bakšić Alija, dipl.ing.maš./ Visoko /Burić Jusuf, dipl.ing.maš / Visoko /Čeho Kenan, dipl.ing.maš./Visoko /Mataradžija Abdulah, dipl.ing.maš. / Visoko /Pojskić Amra, dipl.ing.maš. / Zenica/Purišević Admir, dipl.ing.maš. / Kakanj/Redžić Hamdo, dipl.ing.maš. / Zenica /SinanovićVelid, dipl.ing.maš. / VisokoUdovčić Mufid, dipl.ing.maš./ Ilijaš /Žiga Alma, dipl.ing.maš. / Visoko /

GEODEZIJA

Čengić Nezaheta, dipl.ing.geod. / Breza/Mišanović Smiljan, dipl.ing.geod. / Sarajevo/Mujan Amir, dipl.ing.geod. / Sarajevo /Omanović Mirzet, dipl.ing.geod. / Visoko /

SANITARNI UVJETI

Burko Mirzeta, dipl. sanit. ing. / Visoko /Handžić Edina, dr. medicine, / Visoko /Hozo dr. Džemal, spec.opće.med./ Visoko /Skopljak Nermina, dipl.veterinar / Visoko /Rizvo Edib, dipl. sanit. ing. / Ilijaš/

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA

Bečarević Mufid, profesor odbrane i sigurnosti/ Visoko/Divoš Ahmet, dipl.ing.maš. / Zenica/Ganić Mehmed, dipl.ing.zaštite na radu/ Visoko /Jahjaefendić Lejla, dipl.ing.sigurnosti i pomoći / Sarajevo/Smajlović Nedžad, mr.sc.dipl.ing.sig. i pomoći / Visoko /Šahović Nihad, dipl.ing.sigurnosti i pomoći / Sarajevo/Zaimović Jusuf, dipl.tehnolog / Zenica/Žiga Mustafa, dipl.ing. metal. / Visoko/

SAOBRAĆAJ

Haračić Rizah, dipl.ing. saobraćaja / Kakanj /Lisak Nedžad, dipl.ing. saobraćaja / Ilijaš/