Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Inicijative Vlade ZDK za izmjenama kolektivnih ugovora u obrazovanju

Vlada Zeničko – dobojskog kantona (ZDK) prihvatila je na posljednjoj sjednici prijedloge dviju odluka o pokretanju inicijativa prema Vladi Federacije BiH za pokretanje postupka izmjena i dopuna kolektivnih ugovora u osnovnom i srednjem obrazovanju u Federaciji BiH, kao i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Vladi Federacije da može početi sa aktivnostima pokretanja izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji.
Podnošenje ovih prijedloga je uslijedilo nakon sastanka premijera kantona u Federaciji BiH, ministara pravde i finansija, sekretara sekretarijata za zakonodavstvo i kantonalnih pravobranitelja, održanog 4. decembra u Zenici.

Tada su razmatrani modusi izvršenja pravosnažnih sudskih odluka i pokretanje inicijative za izmjene kolektivnih ugovora. “Cilj su kolektivni ugovori koji su za poslodavce ostvarivi i koji su po mjeri radnika”, kazala je ministrica pravde Romana Brkić.