Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Program predškolskog odgoja i obrazovanja počinje 11.3.2013.

altOd ove godine počinje realizacija obaveznog Programa  predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu predškolskog uzrasta do polaska u školu. Znači, sva djeca koja sa 1. martom imaju 5,5 godina obavezna su da prođu ovaj Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja. To su svi budući, septembarski prvačići. Ovaj program trebao je biti realiziran prošle godine, međutim nije bilo dovoljno finansijskih sredstava pa je prolongiran.

Program počinje 11. marta, a upis će se vršiti od 18.2. do 4.3.2013. godine.

Djeca koja će pohađati OŠ „Kulin-ban” i OŠ „Safvet-beg Bašagić” upisat će se u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko i za njih će program biti realizovan u novim prostorijama ove ustanove.

Djeca koja osnovnu školu pohađaju u drugim mjestima upisivat će se u školama koje će i pohađati.  Rad će organizirati predškolski odgajatelji, profesori predškolskog odgoja koji su trenutno nezaposleni. Ovim projektom se na svaki način nastoji približiti predškolski odgoj svakom djetetu bez obzira na mjesto stanovanja i socijalni status roditelja. To znači da će sva djeca naše općine imati mogućnost pripreme za školu. Ovaj program može realizirati jedino JU za predškolski odgoj i obrazovanje u saradnji sa školama.

Program rada već je pripremljen i traje deset sedmica po dva sata dnevno, a po završetku djeca će dobiti Uvjerenje koje će roditelji predavati na upisu u školu.

Roditelji su dužni na upis donijeti ljekarsko uvjerenje koje je besplatno za djecu predškolskog uzrasta.

Također je potrebna kopija rodnog lista koja ne mora biti ovjerena, a roditelji trebaju ponijeti i svoju ličnu kartu na uvid.

Sav materijal potreban za rad bit će obezbijeđen.

Škola                                                                                                  Mjesto upisa i pohađanja 

OŠ ”Safvet-beg Bašagić” Visoko                                   JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

OŠ ”Kulin-ban” Visoko / PŠ Srhinje                              JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

 OŠ ”Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje                    OŠ ”Mehmedalija Mak Dizdar” Visoko

OŠ ” Alija Nametak” Buci /  PŠ Goduša                        OŠ ”Alija Nametak” Visoko

OŠ ” Musa Ćazim Ćatić” Veliko Čajno                          OŠ ”Musa Ćazim Ćatić” Visoko, centralna škola

PŠ Mali Trnovci                                                                 PŠ Mali Trnovci

PŠ Podvinci                                                                       PŠ Podvinci

OŠ ”Mula Mustafa Bašeskija” Donje Moštre               OŠ ”Mula Mustafa Bašeskija”, centralna škola

PŠ Radovlje                                                                      PŠ Radovlje

PŠ Poriječani                                                                   PŠ Poriječani

PŠ Orašac                                                                        PŠ Orašac

PŠ Gornja Zimča                                                             PŠ Gornja Zimča