Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Džemil Ugarak: “Privredi treba pomoći, a ne tražiti pravne nejasnoće”

Skupština Zeničko dobojskog kantona jednoglasno je usvojila Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o koncesijama. Kako je navedeno u razlozima za donošenje dopuna ovog Zakona, postoji pravna praznina, zbog neusaglašenosti propisa na osnovu kojih se dodjeljivalo pravo eksploatacije i koncesije.

-Ovaj problem naročito je izražen u postupku dodjele koncesije privrednom društvu „ŽGP Zenica“, koje već duži niz godina vrši eksploataciju na osnovu Rješenja resornog federalnog ministarstva na lokalitetu Široke Stijene kod Zenice, a kojem je prije nekoliko mjeseci zabranjena daljnja eksploatacija kamena.

Imajući u vidu činjenicu da je Vlada ZDK vlasnik 29 posto državnog kapitala u ovom privrednom društvu, te postojanje javnog interesa i saglasnost lokalne zajednice, na Skupštini je ukazano da je potrebno što prije donijeti dopune Zakona o koncesijama, kako bi se izbjegle štetne posljedice za ZDK, Općinu Zenica i pomenuti privredni subjekt.

Prema dodanom članu 27-a,privredna društva koja su stekla pravo eksploatacije na predmetu koncesije iz člana 2 ovog Zakona, odnosno koncesiju, po ranije važećim propisima, a pri tome je utvrđeno postojanje javnog interesa i imaju saglasnost lokalne zajednice, imaju pravo u roku od 3 mjeseca resornom ministarstvu podnijeti zahtjev za zaključenje Ugovora o koncesiji, kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze između koncesora i koncesionara bez provođenja postupka dodjele koncesije.

Klub zastupnika SDA bio je protiv hitnog postupka, ukazujući da Skupština ne treba unaprijed određivati kome će se dodijeliti koncesija na kamenolomu Široke Stijene, ali je prilikom izjašnjavanja podržao dopune Zakona.

Ministar privrede ZDK, Đemil Ugarak je rekao da očekuje svih 35 glasova za dopune Zakona o koncesijama, jer, kako je naglasio, privredi treba pomoći a ne tražiti pravne nejasnoće. Epilog glasanja je i bio na tragu njegovih očekivanja.

Š.B./visoko.co.ba