Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pod izgovorom sanacije ponovni pokušaj aktiviranja divlje deponije “Očazi”

Bili smo prisutni prisutni na zboru građana MZ Zimča 10.02.2013.godine koji je održan u mjestu Gornje Moštre. Zbor građana nam je bio interesantan zbog dnevnog reda, a koji je glasio “Daljne aktivnosti na sanaciji deponije u Očazima“

Za one koji ne znaju ili su zaboravili želimo da podsjetimo da se radi nelegalnoj i nezakonitoj gradskoj deponiji na koju je JKP Visočica uz aminovanje tadašnje lokalne vlasti prema kazivanjima mještana oko tridesetak godina konstanto dovlačila ko zna šta i ko zna odakle, bez ikakvog monitoringa kako to danas vole stručno kazati oni koji nam se brinu za ekologiju i za to uredno dobivaju plaću, a kako se brinu i to znamo?

Deponija u Očazima je godinama bila instrument za manipulisanje naroda, na pitanju deponije u Očazima godinama su se lomila koplja, dobivali i gubili izbori, učvršćivale pozicije itd., ali je problem uvijek ostajao isti.

Ono što se moglo čuti na zboru sljedeće: Deponija je u fazi sanacije odnosno zatvaranja, na deponiji se prema protokolu iz 2006. godine koji je potpisan između građana i općine Visoko, treba izgraditi sportsko-rekreacioni centar, također smo dobili informaciju du su članovi savjeta bili na sastanku kod općinske načelnice koja im je obrazložila i predstavila plan daljnjih radova na saniciji deponije, te ispunjavanje obećanog iz 2006. godine kada je potpisan i “Sporazum između MZ Zimča i općine Visoko“. Na tom sastanku načelnica je informisala prisutne da je Općina u MZ Zimča ukupno uložila između 500.000,00 KM i 600.000,00 KM. Ono što načelnica nije saopćila članovima savjeta je rok završetka sanacije deponije, da li su za tu namjenu planirana i obezbijeđena sredstva, te da li su za ostale projekte na ovoj mjesnoj zajednici a koji su obuhvaćeni sporazumomo obezbijeđena sredstva, i u kojem roku će se to sve realizovati.

Istini za volju građani naselja Gornje Moštre koji su i najviše pogođeni negativnim utjecajem smetljišta su već davno prije drugih od svog samodoprinosa sebi obezbjedili kompletnu infrastrukturu počev od kanalizacije, vodovoda, asfalta, društvenog doma, i rasvjete.

Na ime deponije Moštrani su dobili još dodatni bunar za vodu, novu elektro mrežu i prošireni asfalt sa tri na šest metara ali isključivo svojim zalaganjem i zaslugom, jer je planirani asfalt prema općinskim projektima bio nacrtan na tri metra, pa su ga promučurni Moštrani proširili. Do sada kao kompezaciju za selektivno trovanje stanovnici Gornjeg Moštra nisu plaćali rasvjetu i odvoz smeća. Da li će se taj trend nastaviti vidjet ćemo u narednom periodu ovisno od ponude i potražnje.

Iz svega viđenog na zboru, te iz analiza načina djelovanja i rada općinske vlasti, kako stare tako i nove, kao i činjenice da danas odvoz jednog kamiona smeća na deponiju Mošćanica u Zenici košta 51KM po toni otpada plus troškovi prevoza, realno je očekivati da će vlasti pod izgovorom sanacije deponije pokušati ponovo visočko smeće vratiti u njegovo “prirodno stanište” Očaze. Svi znamo računati, pa nam je lahko utvrditi šta bi to za buđet općine značilo! Naravno uz tradicionalna obečanje izgradnje sporstko rekreativnog centra, te dovršetka puta u Gornjoj Zimći, vodovoda u Gornjoj Zimči itd.

Da smo zemlja apsurda dokazuje i ovaj primjer. Umjesto da se o lokalitetu Očaza razgovara kao jednoj od historijskih lokacija, koja je prema relavantnim podacima nekada bila središte Bosne odakle se naša država krenula razvijati, mi danas Očaze poznajemo samo kao gradsku deponiju, i još nelegalnu, divlju. Možemo shvatiti i prihvatiti da su vlasti prije rata htjele da zatru trag imenu Bosna i njenim korijenima, ali ne prihvatamo da većina koju smo izglasali na izborima još nisu riješili ovaj problem.Vlasti se pokušavaju sa građanima nagađati kao na pijaci u smislu ako vi nama dopustitte da istresamo smeće mi će mo vama dati ovu ili ono. To gospodo Vi nemorate davati, to vam je svakako obaveza.

Ono što prethodne visočke vlasti nisu nikada građanima do kraja rastumačile i odovorile, a što su se danas pitali na zboru i mještani Gornjeg Moštra je sljedeće:

  1. Ako uzmemo u obzir činjenicu da je cijena odvoza smeća po jednom kamionu sa naše općine u Zenicu na deponiju Moščanica između 500,00 KM i 600,00 KM, samo po sebi se nameće pitanje gdje su pare od prethdonih godina kada se smeće dovozilo na deponiju Očaze, naravno besplatno, a uredno su se naplaćivale usluge odvoza smeća.
  2. Građanima niko nije odgovorio kako, na koji način i pod kojim uslovima je jedan dio zemljišta na kojem se nalazi deponija, a koji je bio u vlasništvu općine, promijenio titulara, tačnije kako je to zemljište došlo u posjed i vlasništvo Asfaltgradnje d.o.o. Visoko.

Svakako da ćemo nastavit pratiti dešavanja oko, za sada bezuspješnih, pokušaja aktera uključenih u smečarski dio političkog života Visokog da riješe ovaj problem. Iz viđenog do sada jasno je da i nema kadra i pameti da se to kvalitetno riješi, sve što se radi jeste dijelom onoga što smo već vidjeli i slušali zadnjih 12 godina u mandatima Faruka Salčinovića i Muniba Alibegovića, kako njih, tako i njihovih tadašnjih mentora.