Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

ZDK veoma zapažen na Ministarskoj konferenciji u Sarajevu

Premijer Fikret Plevljak i ministrica za pravosuđe i upravu Romana Brkić učestvovali su na 9. Konferenciji ministara pravde u BiH, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) i Pravosudnog povjerenstva Distrikta Brčko BiH, održanoj, u utorak, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH.

Na Konferenciji, kojom je predsjedavao ministar pravde BiH Bariša Čolak, podneseni su izvještaji funkcionalnih radnih grupa o provedbi Akcionog plana SRSP u 2012. godini, odnosno, prijedlog za rješavanje problema donošenja jedinstvenog Zakona o tužilaštvima u FBiH, Izvještaj Jedinice za provedbu projekta izgradnje Državnog zatvora, Zaključci sa 4. Tematske konferencije „Podrška sektora pravde privrednom razvoju u BiH“, Izvještaj o provedbi Državne strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina, Izvještaj o izradi Strategije tranzicijske pravde, Izvještaj organizacija civilnog društva o provedbi Akcijskog plana SRSP u BiH za 2012. godinu. Predstavljen je revidirani Akcijski plan SRSP u BiH (četvrto revidiranje), Prijedlog prioriteta za financiranje iz donatorskih sredstava za 2013. Godinu, aktivnosti za 2013. Godinu, te projekti donatorske pomoći institucijama sektora pravde u BiH, tj. Informacija o tematskim konferencijama i Forumu za zajedničke politike USAID – JSDP II, Informacija o projektu za izradu nove Strategije za reformu sektora pravde u BiH i Informacija o projektima UNDP u BiH u sektoru pravde u BiH.

Na prijedlog ministrice Brkić, prihvaćena je Informacija o zaključcima konferencije “Poboljšanje ambijenta za unaprjeđenje domaćih i stranih ulaganja”, održane 18. januara u sjedištu ZDK. Na Ministarskoj konferenciji u Sarajevu, Zeničko- dobojski kanton je istaknut kao pozitivan primjer jer je predvidio znatna sredstva u Budžetu za poboljšanje rada Tužilaštva s ciljem realizacije Strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina i za veoma dobru saradnju s Ministarstvom pravde FBiH i VSTV.

Na Konferenciji u Sarajevu obratio se premijer Fikret Plevljak:

-Naša posvećenost zaključcima Konferencije u Sarajevu (novembar 2012.) i u Zenici (januar 2013.) proizilazi i iz činjenice da su one realno i objektivno konstatirale nedostatke koji se trebaju otkloniti i odredile dovoljno pragmatičan način na koji se to treba uraditi. Naša posvećenost zaključcima sa Konferencije u Zenici proizilazi posebno i iz činjenice da su na Konferenciji sasvim ravnopravno učestvovali eminentni autoriteti kako iz sektora pravde tako i iz realnog sektora, iz sektora privrede, i jasno je konstatirano da stara ili postojeća Strategija za reformu sektora pravde nije se adekvatno fokusirala na potrebu da se stvore takvi uvjeti, takav ambijent da se realno osigura povećanje zaposlenosti, nova radna mjesta i ukupan napredak bh. društva.

Činjenica i životna potreba da stanje u BiH mijenjamo potrebnim reformama na bolje, ali i stručni i profesionalni izazov koji se time stavlja pred nas neka budu naša snaga, naš motiv i naša hrabrost da krenemo putem reformi koje će nas svrstati među napredne, progresivne, demokratske zemlje sa razvijenom tržišnom ekonomijom i poticajnom privatnom inicijativom.

Nova Strategija sektora pravde na kojoj radite mora nas voditi tim ciljevima. Jako je važno artikulirati strategiju koja će prepoznati potrebe realnog sektora, koja će snažno podržati principe konkurentne tržišne ekonomije, koja će pomoći da se stvori konkurentna bosanska ekonomija. To možemo postići samo time što će se napraviti moderni zakoni i moderno, efikasno i minimalističko upravljanje primjenom tih zakona, uključujući i naše sudove. To znači da i sudovi trebaju težiti i primjenjivati iste principe koji će omogućiti stvaranje konkurentnog poslovnog ambijenta, ouvanje postojećih radnih mjesta i stvaranje novih. Naravno, uz konzistentan napor i potrebu da se sveukupan sektor pravde harmonizira sa najboljim evropskim praksama.

Mislimo da, čak, ni naše složeno državno uređenje ne bi trebalo više biti prepreka takvom putu, nego čak i naprotiv, motivirajući profesionalni izazov da to što bolje uradimo. Svako rješenje koje povećava konkurentnost i novo zapošljavanje rado će biti prihvaćeno od svih jer nova radna mjesta nam trebaju svima.

Moramo našim gradjanima poslati jasnu i nedvosmislenu poruku da postoji nada da može biti bolje. Put kojim smo dosada išli, put postepene promjene pojedinih zakona, u situaciji kada su sveobuhvatne reforme ukupnog sektora pravde više nego nužne, u situaciji kada je broj zakona koje bi trebalo prilagoditi velik, u situaciji kada je teško ostvariti njihovo brzo poboljšavanje u komplikovanim društvenim, političkim i parlamentarnim okolnostima i procedurama možda nije više i najbolji put koji nas može dovesti do potrebnog i željenog cilja u vremenu koje želimo.

Ukoliko bi ideja o stvaranju jednog okvirnog zakona (omnibus zakona!), po ugledu na zakone iz zemalja okruženja po vašem mišljenju bila dobra za bržu i efikasniju provedbu reformi stojimo vam rado na raspolaganju da na tome zajedno radimo.

Zeničko- dobojski kanton će rado učestvovati, pomagati ili na drugi nain davati svoj doprinos reformi sektora pravde, poboljšavanju institucionalne podrške slobodnoj tržišnoj ekonomiji i stvaranju povoljnijeg ambijenta za brže i veće investiranje i zapošljavanje i time stvaranju uvjeta sveukupnom napretku bh. društva. Molimo vas da, u tom smislu, računate na sveukupne profesionalne i stručne potencijale sektora pravde Zeničko- dobojskog kantona, istakao je premijer Fikret Plevljak na 9. Konferenciji ministara pravde u BiH, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) i Pravosudnog povjerenstva Distrikta Brčko BiH, održanoj, u utorak, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH.