Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Stav Vlade ZDK o nepravosnažnoj presudi Općinskog suda u Sarajevu

Vlada ZDK nema namjeru komentirati prvostepenu i nepravosnažnu presudu Općinskog suda u Sarajevu o tužbenom zahtjevu ZDK o utvrđivanju ništavnosti odredbi članova 31 i 32 Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u FBiH, kao ni bilo koju drugu sudsku presudu.

Vlada ZDK smatra da je nužno zaključiti novi Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja koji će biti zasnovan na realnim mogućnostima i što je još bitnije, koji će se moći u cjelosti i primjeniti. Zbog nedostaka finansijskih sredstva danas imamo situaciju da nijedan Kanton u FBiH ne primjenjuje navedeni kolektivni ugovor i samo se nastavlja agonija sa kontinuirnim utuženjima. Vlada ZDK smatra da će nastavak ovakvog pristupa primjeni Kolektivnog ugovora dovesti do općeg kolapsa Kantona, a to nije u interesu Vlade, a ni samih budžetskih korisnika.

Tačno je da je Vlada ZDK 2000. godine potpisala Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja, ali, isto tako, već godinu dana poslije bilo je očigledno da nema dovoljno finansijskih sredstva u Budžetu ZDK za primjenu ovakvog Kolektivnog ugovora. Kako bismo spasili opće funkcioniranje Zeničko- dobojskog kantona, a nakon mnogobrojnih pokušaja da se izmjene odredbe članova 31 i 32 Kolektivnog ugovora, Zeničko- dobojski kanton se 2007. godine priključio tužbi koju je podnio Unskosanski kanton, a potom i Tuzlanski kanton protiv Vlade FBiH i Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja.