Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Treća sjednica Općinskog vijeća u subotu, 2. febraura

altNa osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glasnik općine Visoko,
broj 7/08 i 6/11), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko izdaje
O B A V I J E S T
Obavještava se javnost da će se 3. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 2.2.2013. godine (subota) u Velikoj sali Općine Visoko u 10 sati, sa slijedećim
D n e v n i m   r e d o m
1. Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Visoko,
2. Vijećnička pitanja i inicijative,
3. Osnovi programa i politike načelnice općine Visoko za mandatni period 2012-2016.
godina,
4. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Visoko za period I – VI 2012. godine,
5. Prijedlog budžeta općine Visoko za 2013. godinu,
6. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2013. godinu, sa programima za
2013. godinu:
a) Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2013. godinu,
b) Prijedlog programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području
općine Visoko za 2013. godinu,
c) Prijedlog programa utroška sredstava u rekonstrukciju gradske vodovodne
mreže na području općine Visoko u 2013. godini,
d) Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog
kantona na području općine Visoko za 2013. godinu,
e) Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline općine
Visoko za 2013. godinu,
f) Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu iz budžeta
Općine Visoko za 2013. godinu,
g) Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu iz
budžeta Općine Visoko za 2013. godinu,
7. Prijedlog odluke o finansiranju klubova vijećnika Općinskog vijeća Visoko,
8. Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2013. godinu,
9. Prijedlog odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastvu na
području općine Visoko,
10. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti Bakiru Keso za otuđenje dijela
nekretnine označene kao k.č. 47/6 KO Visoko,
11. Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude Emine Hasečić za preuzimanje
suvlasničkog dijela parcele označene kao k.č. 2809/1 KO Visoko,
12. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti
nekretnina,
13. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za raspisivanje i
provođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća
koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog
vijeća, kako slijedi:
I– KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA
Održat će sjednicu 30.1.2013. godine (srijeda) u 14 sati
II– KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Održat će sjednicu 30.1.2013. godine (srijeda) u 15 sati
III– KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE
Održat će sjednicu 31.1.2013. godine (četvrtak) u 11,30 sati
IV- KOMISIJA ZA BUDžET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA
Održat će sjednicu 31.1.2013. godine (četvrtak) u 13,30 sati
V– KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU
Održat će sjednicu 31.1.2013. godine (četvrtak) u 15 sati

PREDSJEDAVAJUĆA
Općinskog vijeća Visoko
Mirela Mateša Bukva, s.r.