Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Da li imamo državnu vlast?

altVeć dugo vremena sagledavajući trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini pokušavam doći do odgovora na pitanje da li u Bosni i Hercegovini postoji državna vlast i da li ista ostvaruje svoju osnovnu ulugu, a to je da obezbijedi svim građanima jednaka prava, bolji ekonomski, socijalni, politički, kulturni i svaki drugi  ambijent.

Tragajući za ovim odgovorima krenuo sam od same definicije državne vlasti, koja kaže da: “Državna vlast predstavlja društveni odnos u kome oni koji vrše vlast, vladajući slojevi i grupe, naređuju onima nad kojima se vlast vrši pod prijetnjom prinude.

Danas u modernom smislu, državna vlast ne može počivati isključivo na prinudi jer politička vlast, a to je suština državne vlasti, mora biti legitimna. Ona je legitimna ako je dobrovoljno prihvata većina stanovništva, a to znači da stanovništvo pruža podršku vlasti ili je pak smatra na neki način nužnom ili opravdanom (stanovništvo vjeruje u njenu opravdanost, valjanost, ispravnost).

Ako pogedamo ovu definiciju i uporedimo je sa našim stanjem zaključujemo da ova naša vlast ima atribute državne vlasti, tj. da je izabrana legalno u skladu sa Izbornim zakonom BiH i ujedno ima legitimitet koji je stečen na izborima, zatim ima aparat kojim se mogu prinuditi svi da se povinuju naređenjima koja dolaze iz vlasti, dakle naša vlast ima sve mehanizme da ostvari svoju svrhu.

Kada konstatujemo da imamo vlast sa svim njenim atributima samo po sebi se nameće pitanje gdje je problem? Mislim da je problem u ljudima koji su na vlasti i u vlasti.

Kad kažem ljudi na vlasti onda mislim na one koji su proteklih 17 godina bili konstantno na vlasti i koji su najviše imali uticaja na stvaranje kompletnog društvenog, ekonomskog i političkog ambijenta u kojem se nalazimo. Oni su u sve društvene institucije od one najmanje pa do one najveće instalirali svoje kadrove počev od portira pa nadalje, te iste na taj način privatizirale.

Kad kažem oni koji su u vlasti onda mislim na one opozicionare koji sebe tako nazivaju, a po svojim postupcima su daleko od istih. Oni su blateći one koji su na vlasti i uvjeravajući široke narodne mase da oni koji vladaju ne valjaju a da su oni bolji od njih, dobili određeni broj glasova koji im omogućava da malo okuse kolača zvanog vlast, i ujedno u toj slasti zaborave sve one uvrede koje su izgovorili na račun onih koji su na vlasti.

I jedni i drugi ovlaštenja koja im daje vlast koriste u svoje lične svrhe, radi zadovoljavanja svojih ličnih interesa i interesa svojih najbližih, pritom zaboravljaju na one koji su im dali vlast, odnosno one koje su prevarili lažno se predstavljajući da su oni tu radi općeg interesa svih građana i da će biti njihove sluge.

Poslije ove konstatacije pojavit će se mnogi koji će se u istoj pronaći, koji će kazati da nekog “ne volim“ pa iznosim neargumentovane optužbe da bi tobože dazavuisao javnost, ili ne daj Bože nekog čestititog i poštenog uvrijedio.

Ako ne vjerujete mojim konstatacijama ja Vas pozivam da svi koristeći se blagodatima razuma kojim nas je naš uzvišeni Gospodar obdario, sagledate stanje oko sebe pa da donesete sami sud o mojim razmišljanjima i stavovima.

Navest ću samo nekoliko činjenica koje će Vam, nadam se, biti dovoljne da vidite da li sam u pravu ili ne.

Uzmite samo činjenicu da od završeteka rata pa do danas imamo konstantan rast nezaposlenosti, trenutno oko 550.000 hiljada, privreda umjesto da ide naprijed ista stagnira, a da stvar bude još gora – propada. Naša privreda je najopterećenija u regionu različitim nametima, te dodatno opterećena komplikovanim procedurama prilikom dobivanja različitih dozvola i odobrenja itd. Država gotovo nikako ne potiče razvoj i otvaranje novih privrednih subjekata, ako nešto i daje morate prije svega biti dobri sa pojedincima iz vlasti da biste to dobili i usput vratiti 10% od onoga što dobijete.

Stanje u zdravstvu je katastrofalno. Uslovi u kojima se liječimo su na rubu dostojanstva čovjeka. S druge strane pogledajte gdje se liječe ljudi koji su u vlasti i na vlasti, kojima smo mi dali vlast u ruke da nam obezbijede zdravstvo dostojno čovjeka, oni se liječe po bjelosvjetskim klinikama, i to sa naših leđa. Sada će biti onih koji će kazati da imamo vrhunske stručnjake. Slažem se i pitam zašto se oni i njihove porodice ne liječe kod njih? Zato što tim stručnjacima treba obezbijediti uslove da ispolje svoje znanje, a ne da rade po privatnim klinikama i debelo naplaćuju svoje usluge, i pritome su izuzetno ljubazni a na svojim radnim mjestima ne daju gledati u sebe od ljubaznosti, čast izuzecima kojih je nažalost malo, kao u svemu drugom. Pogledajte esencijalne liste lijekova, koje to lijekove imamo pravo podizati na recept, i sve će Vam biti jasno.

Dalje, školstvo koje bi trebalo biti perjanica razvoja je također u nezavidnom položaju. Škole i univerziteti su u izuzetno lošem stanju, većina ih je bez osnovnih uslova za kvalitetno obrazovanje, a s druge strane djeca onih koji su ponavljam na vlasti i u vlasti se školuju po bjelosvjetskim prestižnim fakultetima, a naši talenti svakodnevno završavaju kao fizički radnici zbog nemogućnosti nastavka daljeg školovanja. Oni rijetki koji završe fakultete izloženi su neviđenom nepotizmu prilikom zapošljavanja i često i oni završavaju na poslovima na kojima su mogli raditi s osnovnom školom, dok djeca onih koje smo birali sjede na mjestima na kojima treba visoka stručna škola, ali ne brinite našli su oni i za to rješenje u Travniku, Dusini, Vitezu itd. da se neko ne naljuti mogu preskočiti neki od tih istaknutih univerziteta. Neću govoriti o predškolskom obrazovanju koje je još luksuz za većinu naših građana, a kako da govorim o onom neobaveznom odgoju, kad nam i obavezno jedva funkcioniše.

Mnogo je još primjera koji ukazuju na rad naših ljudi u vlasti i na vlasti ali o tome nekom drugom prilikom.

Na kraju, možemo zaključiti da ljudi  koji su u vlasti i na vlasti nisu iskoristili mehanizme i ovlaštenja koja im daje vlast da izgrade sistem zasnovan na vladavini prava, i da tako obezbijede svima jednak status prilikom ostavarivanja svojih prava, zatim da izgrade već dugo očekivani privredni ambijent koji bi privukao investitore, da izgrađuju puteve, ambulante, škole, sportske terene i drugo. Iskreno se nadamo da će doći vrijeme i za to.

(Ime autora kolumne poznato Redakciji)