Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Fehim Škaljić u sjedištu ZDK

U posjeti Zeničko- dobojskom kantonu boravio je Fehim Škaljić, predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, u pratnji sekretara ZD Seada Dizdarevića, gdje se sastao sa predsjedavajućim Skupštine ZDK Sretkom Radišićem i premijerom Fikretom Plevljakom sa saradnicima.

Tokom susreta razgovaralo se o funkcioniranju izvršnih i zakonodavnih tijela u Zeničko- dobojskom kantonu, njihovih uposlenika, proceduri donošenja zakona, kao i zakonodavnim tijelima Federacije BiH. Istaknuta je potreba za harmonizacijom odnosa između svih nivoa vlasti u Federaciji BiH, kako bi se efikasnije rješavali problemi i ubrzao evropski put Bosne i Hercegovine.

-Pozivam rukovodstvo parlamenata da sarađujemo i pružamo podršku jedni drugima. Parlament je važno mjesto i Vlade odgovaraju tom tijelu i samo tako imamo funkcionalan odnos. Obilaskom kantona u Federaciji ćemo sačiniti analizu sa namjerom da djelujemo u boljem smjeru, istakao je predsjedavajući Fehim Škaljić.

Predsjedavajući Skupštine ZDK Sretko Radišić je iznio podatke o funkcioniranju najvišeg kantonalnog zakonodavnog tijela u Zeničko- dobojskom kantonu, s akcentom na period nakon uspostavljanja nove parlamentarne većine, u drugoj polovini 2012. godine.

Premijer Plevljak je istakao najveći problem u funkcioniranju Zeničko- dobojskog kantona, pravosnažne sudske presude po Kolektivnim ugovorima. Ovom prilikom izneseni su zaključci sa sastanka predstavnika svih kantona u Federaciji, održanom prije nekoliko mjeseci u Zenici.

U okviru posjeta kantonima u Federaciji BiH, predsjedavajući Škaljić je prvu posjetu upriličio Zeničko- dobojskom kantonu, naglašavajući važnost privređivanja ovog kantona u više oblasti.