Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Strategiju zapošljavanja radi Ekonomski fakultet

altU sjedištu Vlade ZDK  je potpisan Ugovor sa Ekonomskim fakultetom u Zenici o izradi Strategije zapošljavanja ovog kantona za period od 2013. do 2017. godine. Pomenuti ugovor potpisali su Ivica Ćurić, kantonalni ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i profesor doktor Sabahudin Ekinović, rektor zeničkog Univerziteta. Ekonomski fakultet u Zenici odabran je kao najpovoljniji ponuđač u obavljenom postupku javne nabavke za izradu ovog dokumenta. Cijena njegove izrade utvrđena je na javnom pozivu i iznosi 32.760 maraka, a rok za izvršenje ugovora je 60 dana.

– Cilj izrade Strategije zapošljavanja je da se definišu pravci i opseg aktivnosti, koje treba poduzimati da bi se uspješno rješavali problemi u zapošljavanju, ta da bi se efikasno razvijalo tržište rada u skladu sa ostalim razvojnim ciljevima i strategijama ove zamlje, istakao je ministar Ćurić, navodeći kao posljednji podatak kojim raspolaže, da je u ZDK na evidenciji nezaposlenih krajem prošle godine bilo preko 69.000 nezaposlenih.